Farabi Koordinatörlüğü

Menü

Güncellenme Tarihi: 03 Mayıs 2018

2018-2019 Farabi Sonuçları (Giden Öğrenci)

 

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI'ndan faydalanmaya hak kazanmış öğrencilerin yapması gereken işlemler aşağıda belirtilmiştir:

 

* Öğrencilerin Bölüm Koordinatörleriyle birlikte Öğrenim Protokollerini (her yarıyıl için dörder nüsha) hazırlayarak 07 Mayıs 2018 tarihine kadar Bölüm Koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir. Birimlerin hazırlanan öğrenim protokollerini Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte Koordinatörlüğümüze 09 Mayıs 2018 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. (Öğrenim Protokolüne aşağıdaki ekli belgelerden ulaşabilirsiniz.)

 

* Farabi Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gereken Belgeler :

 

    1. Öğrenci Başvuru Formu öğrenci tarafından doldurularak Bölüm Koordinatörüne imzalatılması gerekmektedir.(2 Adet)

    2. Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 Adet)

    3. Öğrenci Beyannamesi (1 Adet)

    4. Öğrenci Bilgi Formu (1 Adet)

    5. IBAN Numarası (Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi)

    6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

 

** Kabul olan giden öğrencilerin yukarıda sıralanmış olarak belirtilen 6 (altı) adet belgeyi 11 Mayıs 2018 tarihine kadar Farabi Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

ÖNEMLİ NOT : FARABİ kapsamında KABUL alan öğrencilerin herhangi bir sebeple FERAGAT etmeleri halinde, en kısa sürede FERAGAT dilekçelerini Koordinatörlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.

 

 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

Duyurular Tümünü Gör