Farabi Koordinatörlüğü

Menü

Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2018

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Farabi Değişim Programı Akademik Takvimi

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Öğrenci Değişim Programı ile ilgili Akademik Takvim ve Kriterler

      18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde;

1.  2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

    a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,

  ÜNİVERSİTE LİSTESİ
 1  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ  AĞRI
 2  ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ  ARDAHAN
 3  BATMAN ÜNİVERSİTESİ  BATMAN
 4  BAYBURT ÜNİVERSİTESİ  BAYBURT
 5  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  BİNGÖL
 6  BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ  BİTLİS
 7  ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ  ERZİNCAN
 8  GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ  GÜMÜŞHANE
 9  HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ  HAKKARİ 
 10  IĞDIR ÜNİVERSİTESİ  IĞDIR
 11  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ  MARDİN
 12  MUNZUR ÜNİVERSİTESİ  TUNCELİ
 13  MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ  MUŞ
 14  SİİRT ÜNİVERSİTESİ  SİİRT
 15  ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ  ŞIRNAK

  b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak belirlenmesi,

2. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Farabi Değişim Programına katılacak Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen değişim takvimine uygun şekilde değişim programını yürütmeleri,
 
Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması 1-15 Mart 2018
Başvurulara İlişkin Belgelerin Kurumlar Arası Son Gönderilme Tarihi 4 Nisan 2018
Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2018
Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon Son Tarihi 9 Mayıs 2018
YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün) 16 Mayıs 2018

Yürütme Kurulu'nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Duyurular Tümünü Gör