Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

  Bizi Takip Edin

  Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi-I


  Prof. Dr. Ozan ERUYGUR    

   

   

  Veri Tipleri
  Havuzlanmış Veri
  Panel Veriye Giriş
  Stata'da Panel Veri Oluşturulması (merge)
  Sabit Etkiler Tahmincisi (xtreg, fe)
  Rassal Etkiler Tahmincisi (xtreg, re)
  Etkiler Arası Tahmincisi (xtreg, be)
  Hausman Test
  Panel Veride Değişen Varyans 
  Panel Veride Otokorelasyon
  Yatay-Kesit Bağımlılığı
  Driscoll-Kraay Dirençli Standart Sapması
  Panel GLS Tahmincisi (xtgls)
  Panel Düzeltilmiş Standart Sapmalar Tahmincisi (xtpcse)
  Kısa Dinamik Panel: Arellano-Bond Dinamik Panel Tahmincisi (xtabond)
  Tek-Aşamalı Tahminci
  Otokorelasyon Testi
  Sargan Test
  İki Aşamalı Tahminci
  Önceden-belirli ve İçsel Açıklayıcı Değişkenler
  xtabond2 komutu
  Sistem GMM Tahmincisi (xtabond2)
  Hansen Test 

  Duyurular Tümünü Gör