Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

  Bizi Takip Edin

  facebook twitter instagram

   

  FİNANSAL EKONOMETRİ DERSİ İÇERİĞİ

   –TEORİ VE UYGULAMA-

  Doç. Dr.  Dündar Kök

  Öğretim Üyesi

  Doç.Dr. Dündar KÖK- Pamukkale Ünv. İİBF, İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

  İletişim

  e-posta ; dkok@pau.edu.tr

  Dersin Amacı

  Finansal ekonometri alanında uygulamalı çalışmalar yapan/yapmak isteyen akademisyenlere, çalışmalarda izlenmesi gereken yöntemsel yaklaşımlar bağlamında bakış açıları sunmak; finansal serilerinin modellenmesi sürecinde karşılaşılabilecek yöntemsel problemlerin çözümünde izlenecek prosedürü uygulamalı şekilde ortaya koymak.

  Dersin İçeriği

  Derste istatistik ve ekonometrik kavramların karşılıkları, örnek finansal zaman serileri aracılığıyla somutlaştırılmakta, bir finansal zaman serisinin zaman ile ilişkisi boyutlandırılarak, karşılaşılabilecek ekonometrik problemlerin hangi teknik veya araçlarla aşılabileceği konusu uygulamalı olarak tartışılmakta, analiz prosedürü üzerinde ayrıntılı yöntem tartışmaları yapılmaktadır.

  Ders Saatleri

  09.00-12.00

  İLGİLİ KAYNAKLAR

  1. Chris Brooks, Intraductory Econometrics For Finance, 2nd- 3rd. Edition, Cambridge Unv.Press, 2008, 2014
  1. Walter Enders, Applied Econometric Time Series, Fourth Ed, John Wiley & Sons Inc, 2015.
  1. Evdokia Xekalaki, S. Degiannakis, ARCH Models for Financial Applications, John Wiley & Sons Ltd,2010.
  1. Philip Hans Franses-Dick Van Dijk, Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge Unv.Press, 2003

  DERS PROGRAMI

  1. Konu

  Finansta Risk-Getiri İlişkisi ve Değerleme Kavramı, Finansal Zaman Serilerinin Temel Özellikleri, Analizde Kullanılan Temel İstatistik ve Ekonometrik Kavramlar (Deterministik ve Stokastik Özellikler, Normallik, Doğrusallık, Trend, Mevsimsel Hareketler, Konjonktürel Dalgalanmalar, Düzensiz Hareketler, Durağanlık, Oynaklık Olguları (FİNANSAL PİYASALARDAN ÖRNEKLER)

  2. Konu

  Klasik Doğusal Regresyon Modeli ve Varsayımları (VARLIK FİYATLAMA MODELLERİ: CAPM ve APTUYGULAMALARI)

  3. Konu

  Zaman Serisi Modelleri: Rassal Süreç, Otokovaryans ve Otokorelasyon Fonksiyonları, Birim Kök Testleri (ETKİN PİYASA HİPOTEZİ)

  4. Konu

  Zaman Serilerinde Box-Jenkins Metodolojisi ile ARMA Modeli İnşası ve Öngörümleme Dinamikleri(FİNANSAL PİYASALARDAN ÖRNEKLER)

  5. Konu

  Çoklu Denklem Sistemlerinde Zaman Serileri Analizi (VAR Modeller, Etki-Tepki Fonksiyonları, Varyans Ayrıştırma, Nedensellik, Eşbütünleşme) (FİNANSAL PİYASALARDAN ÖRNEKLER)

  6. Konu

  Tek Denklem Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: ARCH ve GARCH Ailesi Modeller ve Öngörümleme (DÖVİZ ve SERMAYE PİYASASI UYGULAMALARI)

  8. Konu

  Volatilite Modellerinde Uzun Hafıza,Uzun ve Kısa Dönem Volatilite Analizi (FİNANSAL PİYASALARI İÇİN OXMETRICS UYGULAMALARI)

  9. Konu

  Çok Denklem Otoregresif Koşullu Değişen Varyans Modelleri: Volatilite Taşınımı –Yayılımı (Volatility Spillover): VECH, Diagonal BEKK, CCC ve DCC Modeller

   


  Duyurular Tümünü Gör