Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

  Bizi Takip Edin

  facebook twitter instagram

  DİNAMİK STOKASTİK GENEL DENGE (DSGE) MODELLERİNİN

  ANALİZİ VE TAHMİNİ

   

  Doç. Dr. Türkmen GÖKSEL

  Dr. Öğr. Üy. M. Aykut ATTAR

   

  Bu ders iki modülden oluşmaktadır. Modül 1, Dinamik Genel Denge ve Dinamik Stokastik Genel Denge (DSGD) modellerinin kuramsal ve niceliksel analizine ayrılmıştır. Daha sonra, Modül 2’de DSGD modellerinin ekonometrik yöntemlerle nasıl tahmin edileceği ele alınacaktır. Dersteki bilgisayar uygulamalarında MATLAB programı ve DYNARE paketi kullanılacaktır. Her iki modülde de, öncü MATLAB/DYNARE bilgisi gerekmeyecek olup, modüller içerisinde bilgisayar uygulamaları en temel seviyeden itibaren anlatılacaktır.

   

  Modül 1                                                                                                                   (13 saat)

  Bu modülde ilk olarak DSGE modellerinin daha iyi anlaşılabilmesi için “Dinamik Genel Denge” modellerinde geçici ve kalıcı şokların/politika değişikliklerinin temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Daha sonra stokastik süreçler tanıtılarak “Dinamik Stokastik Genel Denge” modelleri oluşturulacak ve bu modeller yardımıyla ekonomide meydana gelebilecek olan şokların/politika değişikliklerin temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri incelenecektir.

  Bu analizler dört temel model çerçevesinde yapılacaktır. Bu modeller sırasıyla aşağıda sunulmuştur:

  1. Standart Neo-Klasik Büyüme Modeli
  2. Emek Arzının İçselleştirildiği Neo-Klasik Büyüme Modeli (Boş zaman/Çalışma zaman seçiminin modele dahil edilmesi)
  3. Vergilerin Dahil Edildiği Neo-Klasik Büyüme Modeli (Laffer eğrisinin elde edilmesi)
  4. Heterojen Ajanların Olduğu Neo-Klasik Büyüme Modeli (Ekonomide tek tip hanehalkının yerine farklı özelliklere sahip hanehalklarının yer alması)

  Yukarıdaki dört modelin her biri önce teorik olarak tanıtılacak ve karakterize edilecek, yani dinamik optimizasyon problemi sonucunda elde edilecek birinci sıra koşullardan modelin çözümünü verecek olan eş anlı denklem sistemi elde edilecektir. Daha sonra doğrusal olmayan bu denklem sistemi MATLAB altında çalışan DYNARE* programı kullanılarak çözülerek kısa ve uzun dönem sonuçları elde edilecektir. Modülde, son olarak da, elde edilen sonuçların iktisadi yorumları üzerinde durulacaktır.

  Modül 1 dersleri sırasında yardımcı olabilecek temel kaynaklar şunlardır:

  1. Göksel, Türkmen. Ekonomi, Finans ve İşletme İçin MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri (2. Baskı, Seçkin Yayınevi).
  2. Torres, L. Jose. Introduction to Dynamic Macroeconomic General Equilibrium Models (2. Baskı, Vernon Press).
  3. DYNARE Manual

   

  Modül 2                                                                                                                   (12 saat)

  Modül 2, çeşitli DSGD modellerinin klasik ve Bayesgil En Yüksek Olabilirlik (EYO) yöntemleri ile tahminine odaklanmaktadır.

  1. Basit Neoklasik DSGD Modelinin EYO ile Tahmini
  2. Neo-Keynesgil DSGD Modelinin Bayesgil EYO ile Tahmini
  3. Açık Ekonomi DSGD Modelinin Bayesgil EYO ile Tahmini

  Öncelikle, basit Neoklasik DSGD modelinin klasik EYO yöntemi ile nasıl tahmin edileceği ele alınacaktır. Bunun için basit modelin tahmininde kullanılacak sentetik veriler oluşturulacak ve modelin durum-uzay biçimi tanıtılarak Olabilirlik Fonksiyonu’nun nasıl hesaplandığı ve nümerik olarak nasıl ençoklaştırıldığı anlatılacaktır.

  Daha sonra, tipik Neo-Keynesgil DSGD modellerinin Bayesgil EYO ile nasıl tahmin edileceği işlenecektir. Önce modelin kuramsal yapısı kısaca tanıtılacak, daha sonra Bayesgil yöntemin farklılıkları ele alındıktan sonra tahmin algoritması (Markov Chain Monte Carlo) anlatılacaktır.

  Son olarak, açık ekonomi DSGD modellerinin Bayesgil EYO yöntemi ile nasıl tahmin edileceği gösterilecektir. Bunun için, Meksika ekonomisinin çeyreklik ülke riski dinamikleri için kurulan bir DSGD modeli, Meksika ekonomisine ilişkin gerçek veriler ile tahmin edilecektir.   

  Zaman kalması durumunda, açık ekonomi DSGD modelinin Genel Momentler Yöntemi ile tahmini de işlenecektir (Not: Genel Momentler Yöntemi, DYNARE paketinin kurulu olmasını gerektirmemektedir).

  Modül 2 dersleri sırasında yardımcı olabilecek temel kaynaklar şunlardır:

  1. Attar, M. A. (2009) “Sovereign Risk Dynamics: Some Bayesian Evidence for Mexico,” yayınlanmamış makale
  2. An, S., & Schorfheide, F. (2007). “Bayesian analysis of DSGE models,” Econometric Reviews, 26(2-4), 113-172
  3. DYNARE Manual
  4. Fernandez-Villaverde, J., Rubio-Ramirez, J., and Schorfheide, F. (2016). Solution and estimation methods for dsge models. In Taylor, J. B. and Uhlig, H., editors, Handbook of Macroeconomics, volume 2, chapter 9, pages 527–724. Elsevier.
  5. Uribe, Martin ve Schmidt-Grohe, Stephanie, Open Economy Macroeconomics, (Princeton Uni. Press)

   

  Duyurular Tümünü Gör