ERASMUS KA 103 YOL REHBERİ

 Erasmus öğrencisi olabilmek için başvuru yapmak isteyen adayların temel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.  Hem Erasmus öğrencisi olmak için gerekli asgari şartları öğrenmek hem de Erasmus programı hakkında genel bilgiye sahip olmak için “Erasmus nedir?” yazısını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

        Hareketliliğe katılacak öğrenciler (öğrenim ve staj), yükseköğretim kurumu tarafından yapılan seçimle belirlenir. Yükseköğretim kurumu tarafından öğrenci seçim takvimi hazırlanır; seçim yapılacağı ilan edilir ve son başvuru tarihine kadar başvurular alınır. Faaliyete katılabilmek için öğrencilerin öncelikle aşağıdaki asgari şartları sağlamaları gerekmektedir.

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Lisans öğrencilerinin ağırlıklı akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması, (bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.)
 • 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Erasmus ve diğer değişim programlarına başvurabilmek için, lisans düzeyinde PAÜ Erasmus Dil Sınavından 60, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarından minimum 50 puan;  yüksek lisans ve doktora düzeyinde ise PAÜ Erasmus Dil Sınavından 65, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarından minimum 55 puan gerekmektedir.

  Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyeleri

  YDS-eYDS- YÖKDİL Puanı

  Paü Erasmus Dil Sınavı Eşdeğerliği

  B1

  50

  60

  B1

  55

  65

  B1

  60

  70

  B2

  70

  80

  B2

  80

  90

  B2

  90+

  100

      Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Erasmus öğrenim takvimi üniversitenin resmi internet sayfasından, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nün sosyal medya hesaplarından,  fakülte, yüksekokul ve enstitü panolarından duyurulur.  Gerekli koşullara sahip olan tüm adaylar başvuru yapma hakkına sahiptirler. 

 

Başvuru aşamasını başarılı bir şekilde tamamlamış olan asıl aday öğrenciler Erasmus programına katılmak için gerekli olan bütün belgeleri hazırlamaya bu aşamada başlayabilirler. Gidilecek üniversitenin başvuru dokümanları son başvuru tarihinden en az bir hafta önce hazırlanmalı ve Uluslararası İlişkiler Ofisi ile iletişime geçilmelidir.

 1. Hazırlık Sürecinde Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

 

Not: Kazanan öğrencilerin belgeleri nasıl hazırlayacağı ve takip etmeleri gereken adımlar bilgilendirme toplantısında detaylı bir şekilde anlatılır. Bu sebeple kazanan öğrencilerin bilgilendirme toplantılarına katılmaları gerekmektedir. 

 2. Öğrencinin hazırlaması gereken başvuru belgeleri nelerdir?

           - Application Form ( Başvuru Formu)

           - Learning Agreement (Before the mobility form) x 3 Nüsha (Öğrenim Anlaşması)

           - Transkript (İngilizce)

           - Fotoğraf x 2       

           - Accommodation Form ( talep edilirse)

           - Ayrıca karşı üniversitenin istediği bütün belgeler ( Bu belgeler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilmektedir.  Gerekli olan evraklar için gidilecek kurumun internet sitesinden veya mail atılarak kurumdan bilgi alınabilir.

3.  Öğrencinin yurt dışına çıkmadan önce tamamlaması gereken diğer evraklar nelerdir?

         - Kabul mektubu (Öğrencilerin kabul mektuplarını ofise getirmeleri gerekmektedir)

         - Hibe Yazısı

         - Sağlık Sigortası

         - Vize Fotokopisi

         - Halk Bankası Euro Hesabı

         - Öğrenci Sözleşmesi

 1. Hareketlilik Sürecinde Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

 

 
 1. Hareketliliğim Sonunda Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

 

Hareketliliğin sonunda öğrencinin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü'ne getirmesi gereken evraklar;

Not:  Hareketliliğin bitiminde öğrenci ofise bu belgeleri eksiksiz biçimde getirmelidir. Öğrencinin kalan %30’luk hibesini alabilmesi için OLS sınavının ikinci aşamasını da tamamlaması gerekmektedir. Tüm bu işlemleri başarılı şekilde bitiren öğrenciler herhangi bir kesintilerinin olmaması durumunda %30’luk hibesini almaya hak kazanırlar.