Duyurular

Tümünü Gör

Menü

    Endüstriyel Tasarım Lisans Programı, endüstri ürünleri tasarımı alanında uluslararası standartlarda yaratıcı, yenilikçi, üretim odaklı ve girişimci bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır.

    Endüstrinin gelişmesine paralel olarak, endüstri için ürün tasarımının önemi giderek artmakta ve buna bağlı olarak tüm dünyada yetkin bilgi ve beceriye sahip çok sayıda endüstri ürünleri tasarımcısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu programla, başta  Denizli olmak üzere ülkemizde ve dünyada değişen üretim dinamikleri, sürekli artan bu ihtiyaç karşısında sürdürülebilir ürün tasarımı vizyonu ile cevap verecek, temel formasyonları kazanmış Endüstriyel Tasarımcılarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

    Programın eğitim modelinde, atölye çalışmalarının ağırlıklı bir rol oynaması ve bu sayede etkileşimli ve üretken bir eğitim modeli oluşturulması düşünülmektedir. Bu eğitim modeli girişimcilik kabiliyetlerini geliştirerek vizyoner ve üretken bireyler yetiştirilmesini sağlayacaktır. 

    Endüstriyel Tasarım Programında tasarımdaki gelişmeleri takip eden üretken ve girişken bir eğitim anlayışının yanı sıra, dijital sistemlere entegre çalışan ve bu sistemleri üniversite çatısı altında harekete geçiren bir sistem oluşumu için dijital tasarım atölyelerine de ağırlık verilir.