Duyurular

Tümünü Gör

Menü

IENG 200 - IENG 300 Staj Bilgileri

 1. Staj ile ilgili genel süreç, eklerde Doküman 2 olarak bulunan staj akış diyagramında özetlenmiştir.
 2. Firmalar tarafından talep edilmesi durumunda kullanılabilecek Doküman 3 Staj Zorunluluk Belgesi eklerde bulunmaktadır. Bu belge öğrenci tarafından dolduruluktan sonra PDF formatında Bölüm Staj Komisyonunda bulunan Araştırma Görevlisine e-posta ile gönderilmelidir.
 3. Eklerde bulunan, zorunlu stajlarla ilgili diğer dokümanların da incelenmesi sürecin sağlıklı ilerlemesi oluşabilecek sorunların önlenmesi için önem arz etmektedir.
 4. Pandemi nedeniyle, IENG 200 ve/veya IENG 300 zorunlu stajları, işletmelerde bulunmadan Proje Bazlı Uzaktan Staj olarak yapılabilir. Proje Bazlı Uzaktan Staj Süreci ile ilgili metin ve gerekli dokümanlar için Lütfen Tıklayın.
 5. Pandemi nedeniyle staj defteri zorunluluğu pandemi sona erene kadar kaldırılmıştır. Ancak staj raporu zorunluluğu devam etmektedir. 
 6. Pandemi nedeniyle staj başvurusu esnasında PUSULA'dan çıktı alınarak öğrenci ve firma tarafından imzalanan staj başvuru formunun taratılarak PDF formatında bölüm staj komisyonunda bulunan Araştırma Görevlisine mail olarak gönderilmesi ve PUSULA'dan onaya gönderilmesi gerekmektedir. Dijital olarak imzalanan PDF dokümanı öğrenciye geri gönderilecek ve PUSULA'dan staj onayı verilecektir. Öğrenci bu belgeyi staj raporu ile birlikte teslim etmek zorundadır. 
 7. Staj yapacak öğrencilerimizin staj başlama tarihinden en az 10 gün önce başvurularını PUSULA üzerinden onaylatmaları gerekmektedir. Geciken başvurular onaylanmayacaktır.
 8. Staj başvurusu esnasında resmi tatil ve bayram günlerinin seçilmemesi gerekmektedir.
 9. Staj, gezi ve tez çalışmaları için sigorta yaptıran öğrenciler “Sigortalı İşe Giriş Belgesi”ni e-devlet üzerinden alabilirler (stajdan bir gün önce).  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-ise-giris-cikis-bildirgesi
 10. Staj bitiminde, staj raporu ve kapalı zarftaki işyeri staj değerlendirme formunun bulunduğu staj dosyasının elden ya da kargo ile bölüm sekreterliğine teslim edilmesi gerekmektedir.
 11. Staj başvuru formunun son sayfasında bulunan "Staj Yapan Öğrencilere Yapılan Ödemelere Karşılık Devlet Katkısı Talep Formu" yalnızca öğrenciye staj yapılan firma tarafından ödeme yapılmışsa doldurulacaktır. Doldurulan form ve ekleri, staj raporu ile birlikte bölümümüze teslim edilmeyecektir! Fakülte staj servisi ile görüşülmesi gerekmektedir.
 12. Aynı yaz döneminde her iki stajını da yapmak isteyen öğrencilerimizin, IENG200-Staj I ile ilgili süreçler tamamlanıp notu girilmeden, IENG300-Staj II başvuruları onaylanmaz.
 13. Staj başvurusu onaylanmış öğrencilerimizin herhangi bir sebeple staj başvurularının iptal edilmesi gerektiğinde, öğrencinin gerekçesini belirten ıslak imzalı dilekçesini taratarak hem bölüm hem de fakülte staj koordinatörlüğüne göndermeleri gerekmektedir.
 

 

Son Güncelleme: 18.06.2021