Menü

Güncellenme Tarihi: 02 Eylül 2020

Zorunlu Stajlarla İlgili Tüm Duyurular

Zorunlu Stajlarla ilgili güncel işleyiş ve duyurular aşağıda linki bulunan Staj Sayfasında toplanmıştır.

Link: https://www.pau.edu.tr/endustri/tr/sayfa/staj-programi