UME Bilgilendirme Toplantısı

Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2022

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uygulamalı Mühendislik Eğitimi yapacak Öğrencilerimizin, Denetçi Öğretim Üyelerimizin ve UME Komisyon Üyelerinin katılımıyla 17.02.2022 Perşembe günü saat 15:00'da MS Teams üzerinden UME Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir.

Toplantıya katılmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhhOWZlMGItMzY1NC00YWYwLWJmZDUtNmFjMjc1N2IyMmYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b55b462-e98f-4bba-a0b1-9d792ff93016%22%2c%22Oid%22%3a%22c8783419-3682-4b77-9493-c60d8d3cbd47%22%7d

NOT: Toplantıya katılırken tarayıcı üzerinden bağlanacak öğrencilerimizin ismini yazması gerekmektedir.