Menü

Güncellenme Tarihi: 11 Haziran 2020

Stajla ilgili Sık Sorulan Sorular (SSS)

STAJLA İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 1. Parçalı staj yapılabilir mi?

  Zorunlu haller dışında parçalı staj kabul edilmemektedir. Zorunlu bir durum oluştuğunda yalnızca aynı firmada yapmak kaydıyla parçalı staja izin verilmektedir.

 2. Yaz okulunda ders alırken staj yapılabilir mi?

  Yaz okulunda ders alan öğrencilerin hafta içinde en az üç boş ders günü varsa dilekçe ile başvuru yaparak yaz okulu döneminde staj yapabilirler.

 3. Dönem içinde ders alırken staj yapılabilir mi?

  Yarıyıl sonunda mezuniyet durumu söz konusu olup, derslere devam zorunluluğu olan normal öğretim öğrencileri hafta içinde en az üç boş ders günü var ise dilekçe ile başvuru yaparak yarıyıl süreleri içinde de staj yapabilirler.

 4. Bir yaz döneminde iki staj yapılabilir mi?

  IENG 200 stajının yapılabilmesi için öğrencinin en az 4 yarıyıl süreyle ders almış olması, IENG 300 stajının yapılabilmesi için ise IENG 200 stajının tamamlanması ve en az 6 yarıyıl süreyle ders almış olması gerekir. 6. Yarıyılı bitirmiş bir öğrenci, önce IENG 200 stajını yapıp gerekli evrakları teslim eder ve bu stajdan başarılı olursa, hemen arkasından IENG 300 stajına başlayabilir (her iki staj da ders dönemi dışında başlayıp bitmelidir).

 5. Staja en erken hangi gün başlanabilir?

  Stajlar, Bahar Yarıyılının sonu ile bir sonraki öğretim yılı Güz Yarıyılının başlangıcı arasındaki süre içinde yapılır. Yaz okulu içinde yapılacak stajlar için staj başvuruları yaz okulu ders programı belirlendikten sonraki hafta içerisinde yapılır. Dönem arasında (Şubat tatili), daha önceden yapılan stajlarda eksik kalan veya kısa süreli kısımlar tamamlanabilir. Staj başvuruları ilgili yarıyıllarda, Bölüm Staj Koordinatörlüğü̈ tarafından ilan edilen süre içerisinde yapılır.

 6. Aynı firmada iki staj yapılabilir mi?

  Staj amaç ve ilkelerine uymadığı için tavsiye edilmemektedir.

 7. Staj defterinde neler olacak?

  Staj yapan her öğrenci, staj esnasında staj yöneticisinin direktifleri çerçevesinde yaptığı tüm işleri, gerekli şekil ve belgeleri ile birlikte Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış staj defterine kaydeder. Staj yaptığı işyerinin yetkilisine her sayfasına kaşe bastırarak ve her sayfasını imzalatarak onaylatır. Öğrenci daha sonra, Endüstri Mühendisliği Staj Kılavuzuna göre staj raporu hazırlar.

 8. Hafta sonu staj yapılabilir mi? Ekstra belge gerekli mi?

  1 hafta için 5 iş günü esas alınır, işyerinin cumartesi günü çalıştığı belgelendiği takdirde bir hafta 6 iş günü olarak sayılır.

 9. Staj yapılacak yerde en az kaç mühendis ve endüstri mühendisi olmak zorunda?

  Staj yapılacak işletmede en az 1(bir) endüstri mühendisi veya 3(üç) mühendis olmak zorundadır.   

 10. Staj başvurusu hangi tarihler arasında yapılabilir?

  Yaz döneminde staj yapacaklar için başvuruların mümkün olduğunca erken yapılmasını önermekle beraber, Bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarından sonra başvurular kabul edilmemektedir (Bölüm başkanlığına dilekçe ile geçerli bir mazeret sunulmadığı sürece).

 11. Staj dönüşü defter ve rapor teslimi için en son tarih nedir?

  Staj yapan her öğrenci, staj defteri ve ilgili evraklarını en geç staj çalışmasını izleyen öğretim yarıyılının başlangıcından itibaren ilk bir ay içerisinde Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır. Mazeretsiz olarak, süresi içinde teslim edilmeyen staj evrakları kabul edilmez. Mazeret ile ilgili gerekçeler öğrencinin resmi başvurusu üzerine Bölüm Başkanlığınca karar verir.

 12. Staja kabul aldım belgelerim imzalandı ve sigorta evraklarını teslim ettim, ancak yaz okuluna kalmam gerekti ne yapmalıyım?

  Bu durumda 2. Maddedeki hüküm geçerlidir.

 13. Yurtdışında staj yapılabilir mi? Yapılırsa şartları nelerdir?

  Evet, yurtdışında staj yapılabilir. Başvuru ve değerlendirme süreci aynı olmakla birlikte sigorta ve diğer yasal süreçler öğrencinin sorumluluğundadır. Erasmus stajı tavsiye edilmektedir.

 14. Zorunlu stajlarımı tamamladım, ancak bir firmadan daha kabul aldım ve orada da staj yapmak istiyorum. Üniversite bu stajım için de sigorta yaptırır mı?

  Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından staj yapacak her öğrenci için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında “iş kazası ve meslek hastalığı” sigortası yaptırılır. Ancak bu sigorta yalnızca zorunlu stajlar için yapılmaktadır. İsteğe bağlı yapılan gönüllü stajlar için sigorta yaptırılmamaktadır.

 15. Yaz boyunca zaten bir firmada çalışacağım, staj olarak da saydırabilir miyim?

  Staj sürecinde izlenmesi gereken tüm adımlar ve prosedürler izlenerek, şartlar da sağlanıyorsa yapılabilir.

 16. Staj yeri bulamazsam ne olacak?

  Staj yeri bulma konusunda asıl sorumlu öğrencinin kendisidir. Bölüm Staj Koordinatörlüğünce onaylanmayan işyerinde yapılan stajlar geçersiz sayılır.

 17. Yönergedeki staj süresinden fazla staj yapabilir miyim?

  PUSULA yönergeden fazla staj günü girişine izin verse de Fakülte Staj Birimi, resmî tatil, hafta sonu, bayram vb. gibi stajın yapılmadığı tarihlerin eklenmesiyle oluşan toplam staj süresinden fazla sigorta yapmamaktadır.

 18. IENG 200 Stajını üretim olmayan bir işyerinde de yapabilir miyim?

  IENG 200 stajı yalnızca üretimin olduğu bir işletmede yapılabilmektedir. İşletme içinde insan kaynakları, lojistik, vb. bölümlerde görevlendirilen stajyerler staj kılavuzundaki ilgili soruları cevaplamakla yükümlüdür.

 19. Staj başvuru sürecini kısaca özetler misiniz?

 Öğrenci staj yapacağı işletmeye kabul edildikten sonra, PUSULA bilgi sistemi üzerinden staj başvurusunu yapıp, Staj Yeri Onay Formunun (SYOF) çıktısını 3 (üç) nüsha olarak alır. “Onaya Gönder” butonu ile bölüm staj koordinatörlüğünün onayına gönderir. SYOF’nun üç nüshasını da firma yetkilisi imzaladıktan sonra öğrenci bu formu bölüm staj koordinatörlüğüne getirir. Bölüm staj koordinatörlüğü tarafından sistem üzerinde staj onayı verilir. Staj koordinatörlüğü tarafından da imzalanan SYOF’nun bir nüshası Bölüm Staj Koordinatörlüğüne, bir nüshası işletmeye, bir nüshası ise fakülte sigorta birimine teslim edilir. Fakülteden Staj Defteri temin edildikten sonra staj başvuru süreci tamamlanmış olur.

BÖLÜM STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ekli Belgeler