İME Öğrencilerine Ödenecek Ücret Hakkında Duyuru

Güncellenme Tarihi: 03 Mart 2023

Mühendislik Bilimlerindeki öğrencilerden İşletmede Mesleki Eğitim (İME) görenlere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından İŞKUR İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden uygulamalı eğitim bitiminde ödenen ücret uygulaması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 74 üncü maddesinin geçerliliğinin 01.01.2023 tarihinde dolması sebebiyle sona ermiştir. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren İME yapacak bölümümüz öğrencilerinin ücretleri ile ilgili olarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uygulanacaktır.

Kaynak: YÜKSEKÖĞRETİMDE UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ Geçici Madde 1-(3) ve 1-(4) ile Madde 12-(7)

 “İşletme ile öğrenci arasında yapılan sözleşmeye göre İME süresince öğrenciye 3308 sayılı kanunun 25 inci maddesi kapsamında işletme tarafından ücret ödenir. Ödenen ücret, yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerde asgari ücretin yüzde otuzundan, diğer işletmelerde yüzde on beşinden az olamaz.”

Kaynak: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ Madde 22-(1)