2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi İşletmede Mesleki Eğitim Faaliyetleri Öncesi Tanışma Toplantısı Gerçekleşti

Güncellenme Tarihi: 30 Ocak 2023

Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak, uygulamakta olduğumuz 8 yarıyıllık lisans eğitim-öğretim programımızın son döneminde, iş hayatı içerisinde daha etkin rol alabilmeleri adına, öğrencilerimizi ISME 400 İşletmede Mesleki Eğitim dersi kapsamında işletmelerde mesleki eğitim çalışmalarına yönlendiriyoruz. 
Bu kapsamda, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar dönemi başlangıcında, işletmede mesleki eğitim sürecinde öğrencilerimizi ve işletmelerin temsilcilerini bir araya getirmek adına 12.01.2023 tarihinde 10:00-15:00 saatleri arasında 13 işletmeden değerli sektör temsilcilerinin, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin katılımlarıyla İME öğrenci-işletme tanışma toplantısı düzenlemiş bulunuyoruz. Öğrencilerimizin, firma temsilcileriyle mülakatlara da katılabildiği bu toplantıya gösterdikleri ilgi ve katılımları için tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz.