Announcements

View All

Menu

  Projeler / Projects

  Kulak, O. Bir Konteyner Terminalinde Rıhtım Vinçlerinin Meta Sezgisel Yöntemler Kullanılarak Çizelgelenmesi. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2013. (Proje No: 2013FBE014).

  Mutlu, Ö. Simetrik Gezgin Satıcı Problemi için Yeni Bir Meta-Sezgisel Yöntemin Geliştirilmesi. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2012. (Proje No: 2012FBE057).

  Kulak, O. Cevre dostu bir karar destek sistemi: Konteynir Limanlari icin Cizelgeleme Operasyonlarinin Yonetimi, TUBİTAK ,  Proje Yöneticisi. (Proje No: 111M527)

  Kulak, O. Kurumsallaşan Rekabetçi Bir Şirket Modeli, KOSGEB Projesi, 2011-2012, Danışman.

  Güngör, A. E-Atık Geri Kazanım Sistemlerinde Demontaj Tesis Yerleşim Planlaması, TUBİTAK Hızlı Proje, 2011-2012. (Proje No: 111M428)

  Kulak, O. Atık Su Arıtma Tesislerinde Arıtma Çamurunun Susuzlaştırılması İçin Yüksek Kapasiteli Dekantör Santrifüj Geliştirilmesi, TEYDEP, 2010-2011, Danışman. (Proje No: 7100929).

  Coşkun, S. Yeşil Tedarikçi Seçiminde Çevresel Etki Performans Kriterlerinin Modellenmesi. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2011. (Proje No: 2011FBE046).

  Kulak, O. Bir Konteyner Terminalinde İstif Vinçlerinin Meta Sezgisel Yöntemler Kullanılarak Çizelgelenmesi. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2011. (Proje No: 2011FBE055).

  Mutlu, Ö. Düğümleri Ağırlıklandırılmış Bir Şebekede En Kısa Yol Probleminin Çözümü. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2010. (Proje No: 2010FBE021).

  Güngör, A. Demontaj Hatlarının Dengelenmesine Yönelik Yeni Bir Modelin Geliştirilmesi. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2010. (Proje No: 2010FBE051).

  Güngör, A. Endüstri Mühendisliği Bölümünün Eğitim ve Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesi. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2010. (Proje No: 2010KRM018).

  Kulak, O. “Kentiçi Ulaşım Ağları İçin Dinamik Trafik Atama Modeli” BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2010FBE030, BAP, 2010-2012

  Kulak, O. “Bir Konteynır Terminalinde Yerleşim Etkilerinin Simülasyon İle Analizi”, BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2010FBE014, BAP, 2010-2012

  Güngör, A. Endüstri Mühendisliği Bölümünün Eğitim-Öğretim Amaçlı Altyapı Yeterliliğinin İyileştirilmesi, BAP Kurumsal Proje, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2008 – 2009. (Proje No: 2008KRM005)

  Güngör, A. Bir üretim tesisinde çalışanların ücret politikalarının geliştirilmesi için AHP tekniğinin kullanılması ve bu teknikte kullanılan farklı öncelik matrisi türetme modellerinin Monte Carlo simülasyonu ile kıyaslanması. BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2008 - 2009. (Proje No: 2008FBE017).

  Kulak, O. “Depo İçi Operasyonların Yönetimi İçin Sezgisel Yöntemler”, 108M421, TÜBİTAK Hızlı Proje, 2008-2011

  Kulak, O. Depo Operasyonlarının Planlanması İçin Genetik Algoritma Esaslı Bir Model, 2008MHF001, BAP PROJESİ, 2007- 2009

  Kulak, O. Makina İmalatı Yapan Bir Firmada Kalite Yönetim Sistemi Kurulması, 2008-2009, Denizli.

  Kulak, O. Denizli İl Özel İdare Süreç Analizi Çalışmaları, 2008, Denizli.

  Kulak, O. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Yapılandırılması, 2008-Devam Ediyor, Denizli. 

  Güngör, A. Öğrenci başarısına odaklı sınav çizelgeleme modeli ve yazılım uygulaması, BAP Projesi, Pamukkale Üniversitesi, Proje Yöneticisi, 2007- 2008. (Proje No: 2007FBE014)

  Kulak, O. Radyatör Kapağı İmalatı Yapan Bir Firmada Üretim Planlama ve Kontrol Sisteminin Kurulması, 2007-2009, Denizli.

  Mutlu, Ö., Ergonomik Koşullar Altında Montaj Hattı Dengelemesi”, BAP projesi, 2007FBE017, 2006-2008, Proje Yöneticisi

  Mutlu, Ö., Montaj Hattı Dengeleme ve İşçi Çizelgeleme Probleminin Genetik Algoritma ile Çözülmesi,  BAP projesi, 2007FBE016, 2006-2008, Proje Yöneticisi 

  Güngör, A. Çevreye Duyarlı Bakış Açısı İle Tekstil Ürünlerinin Yaşam Döngülerinin Analizi, TÜBİTAK Projesi, MAG, Proje Yöneticisi, 2005- 2007. (Proje No: 104M376)

  Güngör, A. Egecom - Resource Planner, Egecom Ltd. Şti. Yazılım Projesi, TTGV/TEYDEB Projesi, Cyberpark, Ankara, Danışmanlık, 2005 – 2007.

  Güngör, A. Üretimde Performans Ölçütlerinin Belirlenmesi, PAÜ Döner Sermaye Projesi, Küçüker Tekstil San. ve Tic..A.Ş., Denizli, Proje Yöneticisi, 2004.

  Kulak, O. Topla-ve-yerleştir PCB montaj makinelerinin Genetik Algoritmalarla Optimizasyonu, Siemens-Berlin Teknik Üniversitesi Ortak Projesi, 2004-2005, Berlin, Almanya.

  Güngör, A. Egekom GMS Yazılımı, KOSGEB PAÜ Tekmer Destekli Egekom Ltd. Şti. AR-GE Projesi, Denizli, Danışmanlık, 2003-2005.

  Kulak, O. Çorap Üretimi Gerçekleştiren Bir Tekstil Firmasında 5S Projesi Uygulaması, 2003-2004, İstanbul.

  Güngör, A. Tuvalet Kağıdı Tuvalet Kağıdı Kalite ve Standartlarının İmalat Sırasında Uygulanacak Katkı Maddeleri ile Geliştirilmesi, TTGV ve TİDEB Projesi, Dentaş Kağıt San.A.Ş., Denizli, Danışmanlık, 2002-2004.

  Kulak, O. Alüminyum Esaslı Merdiven ve Rampa Üretimi Yapan Bir Hücresel Üretim Sisteminin Performansının Geliştirilmesi, 2000-2001, Florida, USA. 

  Kulak, O. Elektronik Kasalar Ve PCB Üreten Bir Üretim Sisteminin Hücresel Üretim Sistemine Dönüştürülmesi, 1999-2000, İstanbul.

  Kulak, O. Teknik Plastik Parça Üreten Bir üretim Sisteminde, Değer Akışı Haritalandırma ve Kanban Uygulaması, 1998-1999, İstanbul.

  Kulak, O. Endüstriyel İşletmelerde Kalite Maliyetleri ve Tekstil Sektöründe Uygulaması, 1997-1998, Denizli.

  Kulak, O. Endüstriyel İşletmelerde Kalite Maliyetleri ve Tekstil Sektöründe Uygulaması. Endüstri destekli DPT Projesi, 1996-1997.

  Cebesoy, T. Orta Ölçekli bir tekstil firmasında Organizasyonel yapının kurulması ve Kalite-Maliyet programına geçiş, DPT Projesi 96K121650