Announcements

View All

Menu

  Ulusal Bildiriler / National Proceedings

   

  Polat, O., Mutlu, Ö., Özgörmüş, E. (2014) "İş Yükü Kisiti Altinda Tip-2 Montaj Hatti Dengeleme Problemi", 20. Ulusal Ergonomi Kongresi, 26-28 Eylül 2014, Ankara.

  Yıldırım, T., Mutlu, Ö. (2013) “Simetrik Gezgin Satıcı Problemi İçin Yeni Bir Meta-Sezgisel Yaklaşım”, 33.Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi - Institute of Industrial Engineers Conference, 26-28 Haziran 2013 İstanbul.

  Kaya, N., S. Coşkun, A. Güngör (2012) "Kısa Ve Orta Vadeli Yatırım Kararlarının Alınmasında Talep Tahmini Uygulaması Ve Uygulama Sonuçlarından Yararlanan Bir Karar Modeli Önerisi", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir.

  Supciller, A.A., M. Aydınlı, S. Ateş (2012) "Makine Üretimi Yapan Bir İşletmenin Tedarik Zinciri Yönetimi İçin Ahp Yöntemi İle Rulman Tedarikçisi Seçimi", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir.

  Koyuncuoğlu, M.U., O. Kulak, O. Polat, M.E. Taner (2012) "Konteyner Terminallerindeki İstif Vinçlerinin Sezgisel Algoritmalar Kullanılarak Çizelgelenmesine Yeni Bir Yaklaşım", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir.

  Supciller, A.A., O. Polat, Ö. Mutlu (2012) "Montaj Hattı İşçi Atama Ve Dengeleme Probleminin Çözümü İçin Hibrit Bir Yaklaşım", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir.

  Taner, M.E., O. Kulak, O. Polat, Koyuncuoğlu, M.U. (2012) "Dolgu Tipi Konteynır Terminalleri İçin Agv Dağıtım Stratejileri", 12. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 27-29 Eylül, Gediz Üniversitesi, İzmir.

  Supciller A.A., Aydın, G. (2012) Denizli İli için AHP-VIKOR Yöntemine Dayalı Afet Merkezi Yeri Seçimi. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Bildiriler Kitabı, 675-684, 10-12 Mayıs, Konya.

  Çapraz, O., M.U. Koyuncuoğlu, A. Güngör (2011) "Bir Üniversite Yerleşkesinin Engelli Dostluğu Düzeyinin Tespiti" 17. Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

  Çapraz, O., A., Güngör (2011) "E-atık demontaj sistemleri için etkili bir yerleşim planlaması çalışması", 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05-07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

  Coşkun, S., A. Güngör, L. Özgür (2011) "Global perakende zincirlerinin ev tekstili ürünleri tedarikçilerini seçme ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve tedarikçilerin seçilme performanslarını artırmaya yönelik fayda maliyet optimizasyonu modeli", 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05-07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

  Mutlu, Ö. (2011) "Tamsayılı programlama problemlerinde alternatif eniyi çözümlerin bulunması", 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05-07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

  Koyuncuoğlu, M.U., O. Polat, M.E. Taner, O. Kulak (2011) "Dolgu Tipi Konteynır Terminalleri İçin AGV Dağıtım Uygulamaları", 31. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05-07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

  O. Polat, H.-O. Günther, O. Kulak (2011) "Süre limitli eş zamanlı topla-dağıt araç rotalama problemi uygulaması: Besleyici konteynır gemisi dağıtım problemi", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 05-07 Temmuz, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

  Kulak, O. Taner, M.E. Yazgan, M. (2010) “Radyatör Kapağı Üreten Bir İşletmede Hazırlık Sürelerinin Düşürülmesi”, 2. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, 2010 Ekim, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

  Kulak, O. Polat, O. Taner, M.E. Şahin, Y. (2010) "Yerleşim Düzenlemelerinin Konteynır Terminal Performansına Etkisi”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.

  Kulak, O. Şahin, Y. Taner, M.E. (2010) “Depo Operasyonlarının Kümelendirme Esaslı Tabu Arama Algoritması ile Yönetilmesi”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.

  Kulak, O. Taner, M.E. Koyuncuoğlu, M.U. Cerit, B. (2010) “Bir Konteynır Terminalinde Taşıyıcı Araç Tiplerinin Karşılaştırılması”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.

  Güngör, A., Coşkun, S., Koçu, G., (2010) “Tekstil Endüstrisinde Tedarikçi Seçimine Yönelik Çevresel Etki Performans Kriterlerinin Modellenmesi”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.

  Güngör, A., Çalışal, M. Ö., Taner, M. E., (2010) “Teşvik Bölgelerinin Planlanmasında Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımlarının Kullanımı”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.

  Mutlu, Ö., Taşcı, Z., Maral, S., Akyer, H., (2010) “Bulanık Doğrusal Karar Modelinin Tarım Sektörüne Uygulanması”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.

  Mutlu, Ö., Akyer, H., Koca, R., (2010) “Depo Yeri ve Depo Kapasitesi Belirleme Problemi ve Bir Uygulama”, 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Eylül, Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, Kıbrıs.

  Gören Güner H., Tunalı S., Jans R., (2010), “A Hybrid Approach for the the  Capacitated Lot Sizing Problem with Setup Carryover and Backordering”, 30. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Sabanci Universitesi, Istanbul.

  Güngör, A., Çetişli, H. (2009) "Doğaltaş İmalatı Tesislerinde Çalışanların Performanslarının Değerlendirilmesi için AHP Tekniğinin Kullanılması ve Bu Teknikte Geliştirilen Farklı Öncelik Vektörü Türetme Modellerinin Kıyaslanması", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara

  Şahin, Y., Kulak, O., (2009) "Depo Operasyonlarının Kümelendirme Esaslı Genetik Algoritmalar ile Yönetilmesi", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

  Kulak, O., Taner, M. E., Polat, O. (2009) "Bir Konteynır Terminalinde Taşıma Operasyonlarının Simülasyon ile Analizi", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

  Kulak, O., Elver, Ö., Polat, O. (2009) "Koteynır Terminali Stok Alanı Yerleşim Düzenlerinin Simülasyon ile Analizi", 29. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 22-24 Haziran, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

  Mutlu, Ö., Polat, O., (2009) “Montaj Hattı İşçi Atama ve Dengeleme Probleminin Genetik  Algoritmalar ile Çözümü” 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Ekim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

  Mutlu, Ö., Özgörmüş, E., (2009) “Ergonomik Koşullar Altında Montaj Hattı Dengeleme” 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Ekim, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

  Meran, C., Güngör, A., Gültekin, E. (2009) “Bakım Alanında Anahtar Performans Göstergelerinin (APG) Kullanımı”, IV. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi, 22-25 Ekim, Denizli. 

  Kulak,O., Polat,O., Şahin,Y., (2009) "Bir Üretim Sisteminin Simülasyon ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri ile Karşılaştırılması", 1. Endüstri Mühendisliği Çalıştayı, 2009 Ekim, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

  Demir, L., Tunali, S., (2009) “Üretim hatlarında ara stok dağılımı problemi için bir tabu arama algoritması”, 9. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Ekim, Eskişehir.

  Şahin, Y., Kulak, O., (2008) "Depo İçi Operasyonların Genetik Algoritmalar İle Yönetilmesi", 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 6-8 Şubat, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul 

  Coşkun S., Başlıgil H., Baraçlı H., (2008) “Sistemlerde Geliştirmede Öncelikli Süreçlerin Belirlenmesine Dayanan Bütünsel İş Süreçleri Geliştirme Modeli” 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, 6-8 Şubat, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

  Gülçubuk A., Supciller A.A., (2008) "Ergonomi İlkeleri Gözetmeden Açılan Perakende Mağazalarındaki Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesi ve Bu Koşulların Çalışanlar Üzerinde Yol Açtığı Yüklenme ve Zorlanmalar", 14. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I, 188–194, Trabzon.

  Demir, L., Tunali, S., (2007) “Montaj hatlarında ara stok dağılımı problemi üzerine bir literatür araştırması”, 7. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 15-17 Kasım, Ankara.

  Ekren, B.Y., Erken, O., (2007) “Yanıt yüzey metodolojisi kullanarak bir PV/Rüzgar hibrid enerji sisteminin boyut optimizasyonu,” 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

  Heragu, S.S., Ekren, B.Y., örnek, A., (2007) “Analysis of manufacturing systems via semi-open queueing networks,” 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

  Gülçubuk A., Supçiller A. A., (2007) "Perakende Sektöründe Kasabaşı Çalışma Ortamlarının Ergonomik Açıdan Değerlendirilmesi”, 13. Ulusal Ergonomi Kongresi, 13. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, 199–207, Kayseri

  Supçiller A. A., Salum L., (2007) “Rule-based representation of precedence constraints for assembly line balancing”, 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

  Güngör, A, Palamutçu, S., İkiz, Y. (2007) “Bir bornozun yaşam döngü değerlendirmesi”, Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Kasım, Ankara.

  Meran, C., Küçükodacı, S., Güngör, A. (2007) “Bağlantı Elemanı Özelliklerinin Makinelerin Montaj Ve Demontaj Edilebilirliği Üzerine Etkisinin Analizi”, III. Bakım Teknolojleri Kongresi ve Sergisi, Kasım, Denizli. 

  Kulak, O., Yilmaz, I.O., Günther, H.-O, (2007) "Baskılı Devre Kartı (PCB) Montaj Hatlarının Genetik Algoritmalar İle Dengelenmesi", 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

  Gören Güner H., Tunalı S. (2007), “Reorder Cycle Time Determination in Multi-Stage Assembly Systems using Genetic Algorithms”, 27. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

  Ekren, B.Y., Ornek, A. Eliiyi, D.T., (2006) “Facility layout problems: emerging trends, solution procedures and research challenges,” 26. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, Koceli Üniversitesi, Koceli.

  Güngör, A., Özgörmüş, E. (2006) “Endüstri Mühendisliği’nde Araştırma Alanlarının Yönü”, VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eylül, İstanbul.

  Mutlu, Ö., Güngör, A., Çetişli, H. (2006) “Mermer Sektöründe SD Makinesinde Ham Blok Kesim Problemi”, VI. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eylül, İstanbul.

  Çörekçioğlu, M., Güngör, A.  (2005) “Havsız Kumaş Üretimindeki Dokuma Çizelgeleme Problemine Bir Çözüm Yordamı”, 5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul.

  Güngör, A., C. Meran (2005) “Bağlantı Eleman Seçiminin Bakım Uygulmalarına Etkisi”, II. Bakım Teknolojleri Kongresi ve Sergisi, Denizli, Mayıs 2005.

  Kordon, E., Güngör, A.  (2005) “Endüstri Mühendisliği Uzmanlık Alanlarına Öğrenci Atamak İçin Bir Kariyer Planlama Yaklaşımı”, 5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul.

  Kulak, O., Yılmaz, I.O., Günther, H.O, (2005) “Genetik Algoritma Esaslı Olarak -PCB Montajı Operasyonlarının Optimizasyonu”, 5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul.

  Güner, H., Mutlu, Ö., (2005) "Bulanık AHP ile Tedarikçi Seçim Problemi ve Bir Uygulama", 5. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul.

  Özgörmüş, E., Mutlu, Ö., Güner, H., (2005) "Bulanık AHP ile Personel Seçimi",5. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Kasım, İstanbul.

  Güner, H., Mutlu, Ö., (2005) "Mermer Sektöründe Tedarikçi Seçim Probleminin Bulanık AHP ile incelenmesi", 25. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 4-6 Temmuz, İstanbul.

  Kahya, E., Polat, O. (2005) "Bir işletmede Oranlarla İşgücü Verimlilik Yönetim Sistemi Tasarımı", 5.Ulusal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, 9-10 Aralık, Ereğli-Zonguldak.

  Ekren, B.Y., Güngör, A., (2004) “Katı atık yönetiminde araç rotalama: Denizli ili Kuşpınar mahallesinde bir vaka analizi,” IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim, Konya.

  Ekren, B.Y., Güngör, A., (2004) “Katı atık toplama araçlarının rotalanması: Denizli ilinde bir vaka analizi,” 24. Yöneylem Araştırması- Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 16-18 Haziran, Adana.

  Çörekçioğlu, M, Güngör, A.,  (2004) “ERP Yazılımı Seçiminde Analitik Hiyerarşi Sürecinin Kullanımı”, IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim, Konya,.

  Kordon, E., Güngör, A.. (2004) “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Veri Zarflama Analizinin Kullanımı: Bir Örnek Uygulama”, IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Ekim, Konya.

  Güner, H., Kulak, O., Mutlu, Ö (2004) “Dokuma Tezgahlarının Bilgi Aksiyomu Kullanılarak Secimi”. 4. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim, Konya.

  Demir, L., Mutlu, Ö., (2004) “Tekstil terbiyesinde art işlemlerin yıkama haslıkları üzerindeki etkisinin deney tasarımı yöntemi ile belirlenmesi”, IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim, Konya.

  Karagül, K., Binatlı, M., Güngör, A. (2003) “ERP'de Çoklu-Ajan Sistemleri ve Üretim Planlamasında Kullanımları” Bilgi Teknolojileri Kongresi II, Mayıs, Denizli.

  Aydın, A.O., Binatlı, M., Güngör, A. (2003) “Ürün Ağaçlarının (Bills-of-Materials - BOMs) Gösteriminde Etkin Bir Yöntem“, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, Mayıs, Denizli.

  Ersoy, B., Palamutçu, E., Ülkü, M., Güngör, A.  (2003)”Süreç Yaklaşımıyla Elektronik Ortamda Sayısal Yönetim”, Bilgi Teknolojileri Kongresi II, Mayıs, Denizli.

  Durmuşoğlu, M.B., Kulak, O., (2003) “Takım Çalışması Esaslı Ofis Hücrelerinin Planlanması ve Uygulanması”, 12. Ulusal Kalite Kongresi (KALDER), 13-15 Ekim, İstanbul.

  Baraçlı, H., Güngör, C. Coşkun, S., (2001) “Kalite Geliştirmede Kalite Fonksiyonu Açılımı Yaklaşımının Uygulanmasında Karşılaşılabilecek Problemler Ve Uygulamada Başarı Faktörleri” MAMTEK 2001 II. Makine Malzemesi Ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, 7-9 Kasım, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

  Baraçlı, H., Eser, A., Coşkun, S., (2001) “Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Üretken Bakım Ve Sıfır Hata İlişkisi” MAMTEK 2001 II. Makine Malzemesi Ve İmalat Teknolojisi Sempozyumu, 7-9 Kasım, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa.

  Coşkun, S., Baraçlı, H., Eser, A., (2001) “Toplam Kalite Programlarının Başarılı Olarak Uygulanabilmesinde Toplam Üretken Bakım Tekniği” Tmmob Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 1. Demir Çelik Sempozyumu, 3-5 Ekim, Zonguldak.

  Baraçlı, H., Coşkun, S., Güngör, C., (2001) “Süreç İyileştirme Programları İle Ürün/Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi” Tmmob Makine Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 1. Demir Çelik Sempozyumu, 3-5 Ekim, Zonguldak.

  Baraçlı, H., Güngör, C. Coşkun, S., (2001) “Yüksek Hizmet Kalitesi Ve Müşteri Tatminin Sağlamak Amacıyla İş Süreçlerinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Kalite Fonksiyonu Açılımı Tekniğinin Kullanılması” 22. Yöneylem Araştırması- Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 04-06 Temmuz, Ankara.

  Coşkun, S., Baraçlı, H., Eser, A., (2001) “Türkiye’de Tekstil Endüstrisinin Geleceğine Yönelik Olarak İşletmelerde Yönetim Ve Üretim Sistemlerinin Geliştirilmesinde Rol Oynayan Tekniklerin Uygulamalarında Bütünsel Yaklaşım Ve Değerlendirmeler” 22. Yöneylem Araştırması- Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 04-06 Temmuz, Ankara.

  Durmuşoğlu B., Kulak O., ve Erdoğan N., (2000) “Teknik Plastik Parça Üreten Bir Sistemde Değer Akışı Haritalandırma ve Kanban Sistemi Uygulaması”, 21. Yöneylem Araştırması- Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 12-14 Haziran, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

  Baraçlı, H., Güngör, C. ve Coşkun, S., (2000) “Kalite Fonksiyonu Açılımı (KFA) Yaklaşımında Çalışma Takımının Oluşturulmasında Örnek Bir Uygulama”, 21. Yöneylem Araştırması- Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 12-14 Haziran, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

  Baraçlı, H., Coşkun, S., (2000) “İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması Kapsamında Bir Tekstil Firmasında Bilgi Akış Sürecinin Yeniden Tasarımı” 21. Yöneylem Araştırması- Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi, 12-14 Haziran, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC.

  Kulak O., ve Baraçlı H., (1999) “Müşteri İsteklerini Ürün Karakteristiklerine Dönüştüren Bir Uzman Sistem Uygulaması” 2000’li Yıllarda Uzay, Havacılık, ve Savunma Teknolojilerinin Öncelikleri Sempozyumu, 707-716, 29-30 Nisan, İstanbul.

  Kulak O., ve Baraçlı H., (1999). “Üretim Sistemlerinde Kayıp Faktörlerin Analizi ve Tekstil Sektörüne Yönelik Öneriler” Tmmob Makine Mühendisleri Odası, Denizli’de Sanayileşme Ve Kentleşme Sempozyumu, 15-17 Ekim, Denizli.

  Baraçlı, H., Coşkun, S., (1999) “İşletmelerde İş Süreçlerinin Değerlendirilmesi Ve Yeniden Yapılandırılması” Tmmob Makine Mühendisleri Odası, Denizli’de Sanayileşme Ve Kentleşme Sempozyumu, 15-17 Ekim, Denizli.

  Baraçlı, H., Coşkun, S., (1999) “Modern Üretim Yönetimi: Yalın Üretim Ve Sıfır Hataya Ulaşmada Poka-Yoke Tekniği” Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, IV. Ulusal Ekonometri Ve İstatistik Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Antalya.

  Kulak O., ve Cebesoy T., (1997) “Bir Tekstil Firmasında Kalite-Maliyet Sistemi ve Üretim Sistemine Etkileri” TMMOB 21. Yüzyıla Doğru Denizli Sınai Sempozyumu, 60-66, Denizli.