Announcements

View All

Menu

  Ulusal Makaleler / National Articles

  Coşkun, S., Polat, O., Kara, B., (2015), "Tedarikçi Seçiminde İşletmelerde Sistem Yönetimi ve Güvenliği Kriterlerine Dayalı Bir Karar Modeli ve Modelin Uygulaması", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, <DOI>.
  Çapraz, O., Polat, O. (2015) “Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bir Üniversite Kütüphanesi Hizmetlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 57-71, <DOI>.

  Şahin, Y., Kulak, O. (2013) "Depo Operasyonlarının Planlanması İçin Genetik Algoritma Esaslı Modeller"Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (3), 141-153, <LINK>.

  Aygören, H., Akyer, H. (2013) "Etkin Portföylerin Belirlenmesinde Veri-Aralığı, Hisse Senedi Sayısı ve Risk Düzeyi Faktörlerinin Etkisi",Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5 (2), 9-17, <LINK>.

  Supçiller, A.A., Çapraz, O. (2011) "AHP-TOPSIS Yöntemine Dayalı Tedarikçi Seçimi Uygulaması"İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-dergisi, 2011/13, 1-22, <LINK>.

  Kahya, E., Polat, O., (2007), "Bir işletmenin Mekanik İşler Atölye'sinde Oranlarla İşgücü Verimlilik Yönetim Sistemi (WPMR) Tasarımı",Verimlilik Dergisi, 2, 9-36, <LINK>.

  Murat, Y. S., Kulak, O. (2005) “Ulaşım Ağlarında Bilgi Aksiyomu Kullanılarak Güzergah (Rota) Seçimi”Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11 (3), 425-435, <LINK>.

  Demir, L., Mutlu, Ö., (2005) "Tekstil Terbiyesinde Uygulanan Art İşlemlerin Kuru Sürtme Haslığı Üzerindeki Etkisinin İstatistiksel Deney Tasarımı Yöntemi İle Belirlenmesi"Tekstil ve Mühendis Dergisi, Yıl:12, Sayı:57, 39-49, <LINK>.

  Durmuşoğlu, M.B., Kulak, O., (2004). “Aksiyomlarla Tasarım İlkelerine Göre Takım Çalışması Esaslı Ofis Hücrelerinin Planlanması ve Uygulanması”Endüstri Mühendisliği Dergisi, 15 (1), 16-34, <LINK>.

  Kulak, O., Durmuşoğlu, M.B., (2004) “Hücresel Üretim Sistemleri Tasarımı için Aksiyomlarla Tasarım Prensiplerine Dayalı Bütünsel Bir Yöntem”İTÜ Dergisi, 3 (6), 33-46, <LINK>.

  Aydın, A.O., Güngör, A., (2003) “Kitlesel Kişiselleştirme Sistemlerinde Ürün Ağaçlarının İlişkisel Veritabanı Kullanımıyla Gösterimi”Endüstri Mühendisliği Dergisi, 14(4), 2-13, <LINK>.

  Durmuşoğlu, M.B., Kulak, O., Balcı, H.H., (2003) “Türkiye’de Hücresel Üretim Uygulamalarının Analizi ve Değerlendirilmesi”Endüstri Mühendisliği Dergisi, 14 (2), 2-20, <LINK>.

  Cebesoy, T. (1999) "Hydraulic Excavator Selection Using Improved Quality Comparison Method"Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1001-1008, <LINK>.

  Cebesoy, T., Gözen, M. (1997) "Madencilikte Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi ve Seçimi"Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3 (1), 267-275, <LINK>.