Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ilk olarak 2014 yılında eğitim öğretime başlamıştır. Programa,  ikinci öğretim için ise 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Programın amacı, biyomedikal sistem ve donanımlarını tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, tıp sektöründe kullanılan elektronik araç ve cihazların montaj, bakım ve onarımı konularında çalışacak ara insan gücü olarak, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalite ve standartta biyomedikal cihaz teknolojisi teknikeri yetiştirmektir. Programda kadrolu dört adet öğretim üyesi görev yapmaktadır. Bilgisayar ve Biyomedikal Cihazlar Laboratuvarları mevcuttur. Normal öğretimde kayıtlı 132 öğrenci, ikinci öğretimde kayıtlı 61 öğrenci bulunmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’nda mevcut olan (toplam 120 AKTS kredisi karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.30 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 30 iş günü stajını tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanından ön lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı’ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda, resmi ve özel hastanelerde, dispanserlerde, laboratuvarlarda, biyomedikal cihaz üreten fabrikalarda, biyomedikal cihazlar için teknik destek ve servis hizmeti sunan işletmelerde görev alabilirler ya da kendi adlarına özel işyeri açabilirler. Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) girerek, DGS kataloğunda belirtilmiş, alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.

Ders İçerikleri

345 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (2017)

346 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ (İ.Ö.) (2017)