Prof. Dr. Mehmet İVRENDİ

Bölüm Başkanı
Enstitü Anabilim Dalı Başkanı
İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Para Politikası
 • Sermaye Piyasası
 • Enflasyon
 • Uygulamalı Ekonometri
 • Uluslararası Finans


Prof. Dr. Reşat CEYLAN

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı Başkanı

Çalışma Alanları

 • Makroekonomi
 • Ekonomik Biyüme
 • Konjonktür Dalgalanmaları
 • Enerji Ekonomisi


Prof. Dr. İsmail ÇEVİŞ

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Para-Banka
 • Para Politikası
 • Uluslararası Finans


Prof. Dr. Filiz YEŞİLYURT

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma AlanlarıDoç. Dr. Sinem Pınar GÜREL

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Ekonomik Büyüme
 • Enflasyon
 • Para Politikası


Doç. Dr. Mustafa Ozan YILDIRIM

Bölüm Başkan Yardımcısı
İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • DSGE Modellemesi
 • Konut Piyasası
 • Makroekonomi
 • Zaman Serisi Ekonometrisi


Dr. Öğr. Üyesi Özgür ALTUNTAŞ

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Uluslararası İktisat
 • Para-Banka
 • Finans


Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali AVCI

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Makro Ekonomi
 • Para-Banka
 • Uygulamalı Ekonomi


Arş. Gör. Recep TAŞKIN

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Mikroekonomi
 • Sanayi Ekonomisi
 • Uygulamalı Ekonomi


Arş. Gör. Cihat KARADEMİR

İktisat Politikası Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Enerji Ekonomisi
 • Mikroekonomi


Prof. Dr. Muhammet Ensar YEŞİLYURT

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Bölgesel İktisat
 • Eğitim Ekonomisi
 • İktisat Teorisi


Prof. Dr. Abdulvahab ÖZCAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Piyasa Yapısı
 • Rekabet Teorisi
 • Endüstri İktisadı


Prof. Dr. Selma Sevinç ORHAN

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Karşılaştırmalı Ekonomi-Politik
 • Bilişsel Ekonomi
 • Kurumsal Ekonomi
 • Türkiye Ekonomisi


Prof. Dr. Cemil ÇİFTÇİ

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Başkanı

Çalışma Alanları

 • Eğitim ve Gelir
 • Eşitsizlik
 • İktisat Teorisi


Doç. Dr. Duygu YOLCU KARADAM

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Uluslararası Makroekomi
 • Büyüme Ekonomisi
 • Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Ekonometrisi
 • Panel Veri Ekonometrisi


Dr. Öğr. Üyesi Halil TUNCA

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Bölgesel İktisat
 • Sağlık Ekonomisi
 • Politik İktisat


Arş. Gör. Umut KARA

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Yenilik Ekonomisi
 • İktisat Tarihi


Arş. Gör. Cemal ÖZTÜRK

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Uygulamalı Ekonometri
 • Makine Öğrenmesi
 • Finans


Arş. Gör. Emre DESTAN

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı

Çalışma AlanlarıProf. Dr. Sevcan GÜNEŞ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı

Çalışma Alanları

 • Uluslararası İktisat
 • Kalkınma
 • Para Politikası


Prof. Dr. Aydın SARI

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Dış Ticaret
 • Gümrük İşlemleri
 • Denizyolu ve Havayolu Taşımacılığı İşlemleri


Prof. Dr. Nihat BATMAZ

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
 • Bölgesel İktisat
 • Uluslararası İktisadi Kurumlar


Prof. Dr. Nihal YAYLA

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Bölgesel Kalkınma
 • Kırsal Kalkınma
 • Finansal Ekonomi
 • Ekonomik Kalkınma
 • Uluslararası İktisat


Prof. Dr. Mustafa Serdar İSPİR

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Açık Makro Ekonomi
 • Uygulamalı Ekonometri


Dr. Öğr. Üyesi Halil UÇAL

Bölüm Başkan Yardımcısı
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Makro İktisat
 • Uluslararası İktisat
 • Yenilik İktisadı


Arş. Gör. Günsenin ALTINKAYNAK

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Ekonomi Politik
 • Evrimsel İktisat
 • İktisat Tarihi


Menü