PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öncü Yanmaz Arpacı

Üye

Arş. Gör. Dr. Çağın Karul

Üye

Arş. Gör. Bilge Kağan Özbay


Menü