PROGRAM ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Öncü Yanmaz Arpacı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Aygül Anavatan

Üye

Arş. Gör. Çağın Karul


Menü