Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ

Toplam Süre

2 Yarıyıl

Azami 3 Yarıyıl

Devamsızlık

Yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;

  • Teorik derslerin en az %70’ine

  • Laboratuvar ve uygulamalı derslerin en az %80’ine katılmış olması gerekir.

Ders Yükü

En az 10 Ders + 1 Dönem Projesi = En az 90 AKTS

Derslerin değerlendirmesi

Başa notu = Ara sınav notunun % 50’si + Yarıyıl sonu sınav notunun %50’si

Dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu ve not ortalaması en az C1 olmalıdır.

Akademik Ortalama = En az 3,00

Dönem Projesi Önerisi

Öğrencinin dönem projesi önerisi danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.

Mezuniyet öncesi

 Enstitü Yazı İşlerine;

  • 4 adet ciltli Dönem Projesi

teslim edilir.

Mezuniyet için gerekli belgeler

Öğrenci Enstitü Öğrenci İşlerinden Mezuniyet İlişik Kesme Belgesi’ni alarak ilgili birimlere onaylatır ve tekrar Enstitü Öğrenci İşlerine teslim eder.