Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ

Toplam Süre

4 Yarıyıl (2 Yarıyıl Tez)

Azami 6 Yarıyıl

Devamsızlık

Yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;

  • Teorik derslerin en az %70’ine

  • Laboratuvar ve uygulamalı derslerin en az %80’ine katılmış olması gerekir.

Ders Yükü

En az 7 Ders + 1 Seminer = En az 60 AKTS

Uzmanlık Alan Dersi (10 AKTS) + Tez Çalışması (20 AKTS)= 60 AKTS

Toplam =120 AKTS

Dersler + Seminer azami tamamlama süresi

4. Yarıyılı sonuna kadar

Derslerin değerlendirmesi

Başa notu = Ara sınav notunun % 50’si + Yarıyıl sonu sınav notunun %50’si

Dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu ve not ortalaması en az C1 olmalıdır.

Akademik Ortalama = En az 3,00

Semineri tamamlama süresi

Öğrenciliğin 2. yarıyılında bir seminer sunumunu yapar.

Seminerin değerlendirmesi

Öğrenci seminerini danışmanı ile birlikte en az 3 öğretim elemanının bulunduğu ortamda sunması ve “Başarılı” olarak tamamlaması gerekmektedir.

Tez Önerisi

Öğrencinin tez önerisi danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.

Tez Savunma jürisi oluşturma

Jüri, biri öğrencinin danışma ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye atanır.

Tez Savunma süreleri

Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde öğrenciyi tez savunmasına alır.

Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde yeniden savunur.

Mezuniyet öncesi

Enstitü Yazı işlerine;

  • 7 adet ciltli tez

teslim edildikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.

Mezuniyet için gerekli belgeler

Enstitü Öğrenci İşlerine;

  • 2 adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu

  • 2 adet Cd

teslim edilir.

Diploma

Tez sınavına giriş tarihinden itibaren 1 ay içinde tezini enstitüye teslim eden öğrenciye Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.