Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

 

                                                                      

                            Nurcan BAŞ                                                                                      Ramazan KILIÇER

                     Bilgisayar İşletmeni                                                                                       Memur

                      Tel: 0258 296 12 55                                                                                Tel: 0258 296 12 51 

                 E-posta: nbas@pau.edu.tr                                                                   E-posta: rkilicer@pau.edu.tr