Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

misyon vizyon ile ilgili görsel sonucu

         Misyon

        Üniversitemizin genel misyonu doğrultusunda, eğitim bilimleri alanında ve Türk eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelik ve nicelikte; karşılaştığı sorunları bilim ve aklın süzgecinden geçiren, üst düzey düşünme becerilerine sahip, evrensel değerlere bağlı, etik değerleri benimsemiş, bilimsel süreç becerilerine hakim, disiplinler arası ilişki kurabilen, eğitim alanındaki yeniliklere açık ve eğitim sistemindeki sorunları çözmeyi hedefleyen bireyler/profesyoneller yetiştirmektir.

           Vizyon

         Üniversitemizin genel vizyonu doğrultusunda,eğitim sistemlerindeki sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenen, bilim, eğitim ve kültür alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran, gelişime açık, yaratıcı, sorgulayıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirerek, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan öncü bir enstitü olmaktır.