KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri

Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi (en geç)

11111

Lisansüstü

programlara kayıt için kontenjanların belirlenmesi, ön koşullar ve duyurular

 • 1-Anabilim Dalı (ABD) Kurulu kararı
 • 2-Enstitü Kurulu (EK) kararı
 • 3-Senato onayı
 • 4-Üniversitenin yaygın ağ sayfasından ilan edilmesi

1 ay

2

Öğrenci başvurusu

İnternet üzerinden http://www.pau.edu.tr/ adresinden adayın online beyanı ile gerçekleştirilir. Aday aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme girer.

Yanlış beyanda bulunan adayların başvurusu geçersiz sayılır.

 • 1-Aday kimlik bilgileri
 • 2-ALES notu
 • 3-Mezuniyet notu
 • 4-Yabancı dil notu
 • 5-Başvuracağı Anabilim Dalı tercihi
 • 6-Adres bilgileri
 • 7-İletişim bilgileri
 • 8-Mezuniyet bilgileri

20 dakika

3

Adaylar sınavlara girmeden

Bilim sınavına katılacak yüksek lisans ve doktora programı adayları internet başvuru çıktısı ve başvuru belgeleri ile birlikte sınavına girecektir.

30 dakika

4

Kesin kayıt işlemleri

 • 1-Otomasyon sisteminden alınan başvuru belgesi (imzalı)
 • 2-T.C. Kimlik numarasını gösteren süresi geçerli sürücü belgesi/pasaport/nüfus cüzdanı fotokopisinin onaylı örneği
 • 3-Diploma/çıkış belgesi aslı veya onaylı fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi enstitü tarafından onaylanır)
 • 4-Not durum belgesi (transkript) aslı veya onaylı fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi enstitü tarafından onaylanır)
 • 5-Mezun olunan kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge
 • 6-ALES veya GRE, GMAT sınav sonuç belgesi
 • 7-Eğer varsa yabancı dil belgesi
 • 8-Özgeçmiş
 • 9-4 adet fotoğraf
 • 10-Askerlik durumunu gösterir belge

15 dakika

 


5

Ders kaydı ve kayıt yenileme işlemleri

http://www.pau.edu.tr/ adresinden otomasyon sitemi üzerinden ders kaydı ve kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirilir.

 • 1-Öğrenci, katkı payı ve öğrenim ücretini yatırır (öğrenim süresi dolan öğrenciler)
 • 2-Öğrenci, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından kullanıcı adı ve şifre alarak otomasyon sistemine giriş yapar
 • 3-Otomasyon üzerinden ders seçme işlemini tamamlar,
 • 4-Kayıt yenileme sürecinin tamamlanması için danışmanın onayı gereklidir.

1 gün

6

Danışman atama

 • 1-ABD Kurulu kararı
 • 2-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

7

Ders değiştirme (ekle-sil)

Akademik takvimde belirtilen sürelerde otomasyon sistemi üzerinden ders değişikliği yapılabilir.

5 iş günü

8

Ders muafiyet (ders saydırma) başvurusu

 • 1-Dilekçe ve ekleri
 • Not durum belgesi
 • Ders içerikleri
 • 2-ABD Kurulu kararı
 • 3-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

9

Kayıt dondurma başvurusu

 • 1-Dilekçe ve mazeret belgesi
 • 2-Danışman ve ABD Başkanının görüşü
 • 3-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

10

Yatay geçiş talebi başvurusu

Anabilim Dalları tarafından kontenjan belirlenmişse;

 • 1-Dilekçe ve ekleri
 • Aldığı dersleri gösterir belge (transkript)
 • Ders içeriklerini gösterir döküman (imzalı belge ya da

  ilgili üniversitenin web sayfasından çıktı)

 • ALES belgesi fotokopisi
 • Yabancı dil belgesi fotokopisi (doktora öğrencileri için)
 • Disiplin cezası alıp/almadığına dair belge
 • 2-ABD Kurulu kararı
 • 3-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

11

Özel öğrenci başvurusu ve kabulü

 • 1-Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
 • 2-Lisans/ yüksek lisans diploması veya öğrenci belgesi
 • 3-Dersi verecek öğretim üyesinin görüşü
 • 4-ABD Başkanlığı görüşü
 • 5-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı
 • 6-Harç ücreti (banka dekontu)

1 hafta - 7 -10 iş günü

12

Yabancı uyruklu öğrenci başvurusu ve kabulü

 • 1-Mezuniyet belgesi (onaylı tercümesi)
 • 2-Not dökümü belgesi (onaylı tercümesi)
 • 3-Pasaport
 • 4-ABD Kurulu kararı
 • 5-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

13

Farklı üniversiteden ders alma başvurusu

 • 1-Dilekçe
 • 2-Danışmanın önerisi ve ABD Başkanının görüşü
 • 3-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

 

 

 

 

14

Sınav notuna itiraz

1- Dilekçe (ilan tarihi itibari ile 7 gün içinde)

5 iş günü


 

Sınav notuna itiraz

 • 1-Dilekçe (ilan tarihi itibariyle 7 gün içinde)
 • 2-Değişiklik varsa Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

16

Tez konusu belirleme

 • 1-Tez Önerisi Formu
 • 2-ABD Başkanlığı görüşü
 • 3-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

 

 

Doktora Yeterlilik Sınavı

 • 1-Dilekçe
 • 2-ABD Kurulu kararı
 • 3-Doktora yeterlilik sınavı tutanak formu
 • 4-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

17

Tez İzleme Komitesi (TİK) belirleme

1- ABD Kurulu önerisi

2- Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

18

TİK toplantıları

 • 1-Toplantı tutanak formu
 • 2-Üst yazı ile enstitüye gönderilmesi
 • 3-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

19

Tez savunma sınavı tarihi belirleme

 • 1-Tezin Yazım Kurallarına Uygunluğuna İlişkin Form
 • 2-İntihal raporu
 • 3-Tez taslağı
 • 4-ABD Kurulu kararı
 • 5-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı
 • 6-Doktora öğrencileri için alanı ile ilgili kongrelerde en az 2 sözlü bildiri veya danışmanı ya da bağımsız olarak alanı ile ilgili ulusal veya uluslararası 1 bilimsel yayın veya yayımlanması kabul edilen yazı

1 hafta - 7 -10 iş günü

20

Mezuniyet işlemleri

 • 1-Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı
 • 2-Tez Teslim Formu
 • 3-Tezin kayıtlı olduğu CD (2 adet PDF ve WORD)
 • 4-Tez veri girişi ve yayımlama izin formu
 • 5-Doktorada 9 adet, yüksek lisansta 6 adet ciltli tez
 • 6-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

21

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi teslimi

 • 1-Danışmanın görüşü
 • 2-4 adet ciltli bitirme projesi
 • 3-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

1 hafta - 7 -10 iş günü

22

Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa yatay geçiş

 • 1-ABD Kurulu kararı ile kontenjan belirlenmesi
 • 2-Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) kararı

2-4 hafta

|23

Askerlik işlemleri

Kayıttan sonra Enstitü tarafından gerçekleştirilir

1 hafta

24

Belge istekleri

 • 1-Öğrencinin kimlik beyanı
 • 2-Başkasının teslim alması durumunda vekâlet

30 dakika

|25

Web sayfası işlemleri

Güncelleme ve gelen duyuruların yayınlanması

2 saat

26

Araştırma görevlisi başvurusu

 • 1-Başvuru formu
 • 2-Özgeçmiş
 • 3-Nüfus cüzdan fotokopisi
 • 4-ALES belgesi
 • 5-Yabancı dil sonuç belgesi
 • 6-Askerlik son durum belgesi
 • 7-Mezuniyet belgesi ve transkript
 • 8-1 adet fotoğraf
 • 9-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denklik belgesi
 • 10-İlan edilen program alanında lisansüstü eğitim yapıyor olunduğunu gösterir belge

 

 

15 gün

27

Gündem hazırlanması

Enstitümüze gelen ve EYK ya alınacak evrakları hazırlanması

1 gün

28

EYK kararlarının dağıtımı

Enstitü yönetim kurulu toplantısından sonra alınan kararların ana bilim dallarına iletilmesi

5 iş günü


 

 

Gündem hazırlanması

Enstitümüze gelen ve Enstitü Yönetim Kuruluna alınacak evrakların hazırlanması

1 gün

 

EYK kararlarının dağıtımı

Enstitü Yönetim Kurulu karar gereklerinin ilgili birimlere dağıtılması

1-3 iş günü

29

EYK kararlarının arşivlenmesi

Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulunda alınan kararların arşivlenmesi

2 saat

30

Yönetim kurulu kararlarının işlenmesi

Yönetim kurulunda alınan kararların otomasyon sistemine girilmesi

1-5 iş günü

31

Ek ders ücretleri

 • 1-Her akademik takvim yılı başında EYK kararı ile ders görevlendirmeleri yapılır.
 • 2-Otomasyon sisteminden onaylanan ders dağılım çizelgesi tahakkuk birimimize geldikten sonra, ek ders ödeme bordrosu ve banka listesi düzenlenip ödeme emri belgesine bağlanarak imzaları tamamlattırıldıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ödenmek üzere gönderilir.

3 iş günü

32

Geçici görev yolluğu

 • 1-EYK kararı
 • 2-Görevlendirme onayı
 • 3-Banka hesabı bilgileri
 • 4-Yurtiçi/yurtdışı geçici görev yolluğu beyannamesi
 • 5-Ödeme emri belgesi (tahakkuk) düzenlenmesi

10 iş günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

başvuru

Dazı hizmetlerin

unuz.

Not: Yasal Mevzuat ve/veya Müracaat yerleri değiştiği zaman tablo güncellenecektir.

İlk

Enstitü Enstitüsü

İlk müracaat yeri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

İsim

Müjgan ORMAN

İsim

Prof. Dr. Mustafa BULUŞ

Unvan

Enstitü Sekreteri

Unvan

Enstitü Müdürü

Adres

PAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Adres

PAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Tel

(0258) 296 1244

Tel

(0258) 296 …….

E-posta

morman@pau.edu.tr

E