Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında derslerin işleniş şekilleri ilan edilmiştir.

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE

 

Üniversitemiz Senatosunun "Üniversitemiz enstitülerinin anabilim dallarının imkanları göz önünde bulundurularak belirlenen ilkeler çerçevesinde, lisansüstü derslerin eğitim şekillerinin enstitü kurul kararları ile ders bazında planlanmasına" kararı gereğince Anabilim Dallarının görüşleri çerçevesinde alınan Enstitü Kurul kararına göre 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında derslerin işleniş şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

 

ANABİLİM DALI

PROGRAMI

EĞİTİM ŞEKLİ

Eğitim Bilimleri

Eğitim Yönetimi Doktora

Uzaktan

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans İ.Ö.

Uzaktan

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora

Uzaktan

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans

Uzaktan

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans

Uzaktan

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans

Uzaktan

Temel Eğitim

Sınıf Eğitimi Doktora

Uzaktan

Sınıf Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

SNF577 Öğrenme Kuram ve Uygulamaları dersi

YÜZYÜZE

Sınıf Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans İ.Ö.

Uzaktan

Okul Öncesi Eğitimi Doktora

Uzaktan

Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

Okul Öncesi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans İ.Ö.

Uzaktan

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi Doktora

Uzaktan

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans N.Ö.

Uzaktan

Matematik Eğitimi Yüksek Lisans

Uzaktan

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi Doktora

Uzaktan

Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

YÜZYÜZE

Yabancı Diller Eğitimi

İngiliz Dili Eğitimi Doktora

Uzaktan

İngiliz Dili Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi Doktora

Uzaktan

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

Resim İş Eğitimi Tezli Yüksek Lisans

Uzaktan

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Doktora

YÜZYÜZE

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezli Yüksek Lisans

YÜZYÜZE