EĞİTİM FAKÜLTESİ

Menü

Duyurular

Tümünü Gör


Misyonu: “Evrensel değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulamalarla insanlığa hizmet etmek; temel insanlık değerlerine saygılı, yetkin, yenilikçi, girişimci bireyler yetiştirmek”tir.

Vizyonu: “Kurumsal gücü ile paydaşlarını memnun eden ve sürekli gelişen bir dünya üniversitesi olmak.”tır.

Değerleri

  • Sürekli iyileştirme anlayışı: Üniversitede faaliyet ve süreçler etkin yöntemlerle analiz edilip değerlendirilerek gerekli iyileştirmeler yapılır.
  • Akılcılık/bilimsellik: Üniversite akla, mantığa ve bilime dayalı yöntemlerle çalışır, irfana değer verir.
  • Paydaş odaklılık: Üniversite paydaşlarının görüşlerini dikkate alarak planlama yapar, hizmet ve ürünler geliştirir ve sunar.
  • Gelişime açıklık: Üniversitede çalışanlar kendilerini sürekli olarak geliştirmeye önem verir ve eğitim ve gelişim faaliyetlerine teşvik edilir.
  • Toplumsal sorumluluk: Üniversite faaliyetleri ve paydaşlarıyla ilişkileri neticesinde kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımı ile davranır, bu yönde kararlar alır ve uygular.
  • Kurumsal dürüstlük: Üniversite yasalara uygun, şeffaf ve doğrulukla hareket eder; müşterilerine karşı dürüstlük ve hesap verilebilirlik anlayışını temel alır.
  • Yenilikçilik: Üniversite yeni bilgilere açıktır; en iyi çözümlerle hareket etmek için keşfederek ve farklı yaklaşımları deneyerek mevcut bilginin sürekli iyileştirilmesini hedefler.
  • Hizmet alanlar odaklılık: Üniversite hizmet alanların istek, beklenti ve gereksinimlerinin ne olduğunun bilincindedir ve bu yönde hareket eder.
  • Kaliteyi önemseme: Üniversite yönetim/çalışan/hizmet kalitesi ve niteliklerini önemser.