PEDAGOJİK FORMASYON BOŞ KONTENJAN KAYIT HAKKI

Güncellenme Tarihi: 20 Eylül 2022

Ekli listede kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 21.09.2022 Çarşamba günü 17.00'a kadar aşağıda belirtilen belgeler ve banka dekontu ile Eğitim Fakültesi 3. Kat Öğrenci İşlerinde kayıt işlemlerini şahsen gerçekleştirebilecektir.

Kesin Kayıt İşlemlerini tamamlamayan adayların yerine ekli listedeki  yedek adaylar sırayla kayıt işlemleri için davet edilecektir.

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Kesin
kayıt ve feragat dilekçesi (ıslak imzalı)- (Formasyon Biriminden temin edilecektir)
2.
Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)

3. Mezuniyet belgesi ya da diploma (Aslı ya da üniversiteler veya ilgili kurumlarca
onaylanmış
tasdikli sureti)
4.
Onaylı not durum çizelgesi (Aslı veya üniversiteler ya da ilgili kurumlarca onaylanmış
tasdikli sureti)

5.
İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne Ad, Soyad ve T.C.
Kimlik
Numarası yazılmalı)
6.
Öğrenim ücretinin ilk taksitinin yatırıldığına dair banka dekontu ya da ATM Bilgi Fişi.
BANKA HESAP
LGİLERİ:
EFT
şeklinde ödemeler için ;
Banka / Şubesi: Halkbankası /Pamukkale Üniversitesi Şubesi

Hesap adı : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

IBAN : TR55 0001 2001 4630 0006 0001 68

ATM Hesaba para yatırma ve Havale şeklinde ödemeler için ;

Hesap Adı : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Şube Kodu : 1463

Hesap Numarası : 06000168