STKlarla yürütülen etkinlikler,
STK'lara gösterilen kolaylıklar (Kongre Merkezinin kullanılması,
Üniversitede yapılan etkinliklere izin, vb.)