Öğrenci kulüpleri etkinlikleri vb, öğrencilerin
katıldıkları ulusal ve uluslararası etkinlikler, staj, erasmus vb.