PROGRAM YETERLİLİKLERİ
PY1 Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi birikimine ulaşırlar. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Elektrik-Elektronik Mühendisliği sorunlarını çözmede kullanırlar.
PY2 Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, modelleme, analiz etme ve çözme becerisine sahip olurlar. Bu amaçla uygun analitik ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanırlar.
PY3 Öğrenciler bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi gerçekçi kısıtlamaları dikkate alarak belirli ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar; bu amacı yerine getirmek için çağdaş tasarım yöntemlerini uygulama becerisini kazanırlar.
PY4 Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan çağdaş yöntemleri ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahip olurlar. Bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi kazanırlar.
PY5 Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanırlar.
PY6 Öğrenciler bireysel çalışma becerisinin yanısıra, disiplin içi ve disiplinler arası proje gruplarında etkin çalışabilir ve sorumluluk alma bilincine sahip olurlar.
PY7 Öğrenciler Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar, rapor hazırlar, sunum yapar, en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. Elektrik-Elektronik mühendisliğine ek olarak farklı alanlarda temel seviyede bilgi kazanır.
PY8 Öğrenciler sürekli öğrenmenin gerekliliğini ve bilgi paylaşımının önemini bilir. Bilgiye erişebilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme, mesleki alandaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar.
PY9 Öğrenciler mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanırlar. Mesleki standartlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi olurlar.
PY10 Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahip olurlar. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda fikir sahibidirler.
PY11 Öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği çözüm ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerinin bilincindedirler. Ayrıca çağın sorunlarını bilirler ve mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadırlar.

Documents Attached