Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün özgörevi ;

İçinde bulunduğu topluma katkı sağlamak amacıyla evrensel değerler ışığında, bilgi ve teknolojiyi etkin kullanarak eğitim öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri yapmak,

Temel insanlık ve mesleki etik değerlerine saygılı, yetkin, yenilikçi, girişimci ve yaşam boyu öğrenme kabiliyetine sahip elektrik-elektronik mühendisleri yetiştirmektir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün uzgörüşü;