Bölüm Kurul ve Komisyonları

 

KOMİSYON/KURUL İSMİ

GÖREV ALANLARI

BÖLÜM AKADEMİK

DEĞERLENDİRME VE

GELİŞTİRME KURULU

(BÖLÜM - ADEK )

 

Başkan (Bölüm Başkanı)

 Prof. Dr. Abdullah Tahsin TOLA 

 

Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Aydın KIZILKAYA

Doç. Dr. Selim KÖROĞLU

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ (Başkan)

Doç. Dr. Selim KÖROĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Ü. Ahmet ÖZEK (Üye)

Stratejik Planlama İşlemleri

BOLOGNA KOMİSYONU

Prof. Dr. Serdar İPLİKÇİ (Başkan)

Prof. Dr. Abdullah T. TOLA (Üye)

Bologna İşlemleri

MÜDEK KOMİSYONU

Prof. Dr. Abdullah T. TOLA (Başkan)

Doç. Dr. Selim KÖROĞLU (Üye)

Dr. Öğr. Ü. Serdar TEZ (Üye)

Dr. Öğr. Ü. H. Hilal EZERCAN KAYIR (Üye)

Dr. Öğr. Ü. Önder KARAKILINÇ (Üye)

Dr. Öğr. Ü. Mustafa TÜMBEK (Üye)

MÜDEK İşlemleri

Akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu

Prof. Dr. Abdullah T. TOLA (Başkan)

Prof. Dr. Erkan YÜCE (Üye)

Prof. Dr. Ceyhun KARPUZ (Üye)

Doç. Dr. Engin ÇETİN (Üye)

Akademik teşvik başvuru ve inceleme İşlemleri

LİSANS ve LİSANSÜSTÜ MÜFREDAT KOMİSYONU

Dr. Öğr. Ü. Ahmet ÖZEK (Başkan) 

Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK (Üye) 

Prof. Dr. Aydın KIZILKAYA (Üye) 

Prof. Dr. Yusuf ÖNER (Üye) 

Dr. Öğr. Ü. Serdar TEZ (Üye)

Lisans ve Lisansüstü Program ve Müfredat İşlemleri
Çift Anadal İşlemleri
Yan Dal İşlemleri

MUAFİYET KOMİSYONU

Prof. Dr. Erkan YÜCE (Başkan) 

Dr. Öğr. Ü. Ahmet ÖZEK (Üye) 

Araş. Gör. Akif DERMİRÇALI (Üye) 

Araş. Gör. Mehmet Doğan ELBİ(Üye) 

İntibak İşlemleri
Muafiyet İşlemleri
Yatay/Dikey Geçiş İşlemleri
Ders Eşdeğerlilik İşlemleri
Af İşlemleri

BÖLÜM DERS VE SINAV PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Ders Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Ü. Ahmet ÖZEK (Başkan) 

Araş. Gör. Mehmet ÜNAL(Üye)

Sınav Programı Koordinatörü

Doç. Dr. Selim KÖROĞLU (Başkan) 

Araş. Gör. Gülfem B. F. UNUK  (Üye)

Haftalık Ders Programı İşlemleri
Sınav Programları İşlemleri

BÖLÜM STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Ü. H. Hilal EZERCAN KAYIR (Başkan)

Araş. Gör. Ali KIRKBAŞ (Üye)

Araş. Gör. Mehmet ÇAKIR (Üye)

Staj İşlemleri
Staj Muafiyet İşlemleri

BÖLÜM ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Ü. Önder KARAKILINÇ (Başkan) 

Erasmus İşlemleri

BÖLÜM FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Ü. Ahmet ÖZEK (Başkan) 

Araş. Gör. Mehmet ÜNAL (Üye)

Farabi İşlemleri

ORYANTASYON KOMİSYONU

Doç. Dr. Selim KÖROĞLU (Başkan) 

Araş. Gör. Tayfun UNUK (Üye)

Araş. Gör. Gülfem Balasu FIRAT UNUK (Üye)

Oryantasyon ve Bölüm Tanıtımı İşlemleri

SOSYAL FAALİYETLER KOMİSYONU

Doç. Dr. Engin ÇETİN (Başkan) 

Araş. Gör. Tayfun UNUK (Üye)

Araş. Gör. Ali KIRKBAŞ (Üye)

Sosyal Faaliyetler ve Teknik Geziler İle İlgili İşlemler

BÖLÜM BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Ü. Ahmet ÖZEK (Başkan) 

Dr. Öğr. Ü. Mustafa TÜMBEK (Üye)

Ufuk Cesur (Bölüm Sekreteri)

WEB Sayfası Tasarım, Geliştirme ve Güncelleme İşlemleri

BÖLÜM LABORATUAR KOORDİNASYON KOMİSYONU (MİAL) 

Doç. Dr. Engin ÇETİN 

Dr. Öğr. Ü. Selami KESLER 

Araş. Gör. M. Doğan ELBİ

LABBUL  (LABORATUAR BİLGİ VE ERİŞİM SİSTEMİ KOORDİNATÖRÜ

Araş. Gör. Ali KIRKBAŞ

BÖLÜM YABANCI DİL (HAZIRLIK) EĞİTİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 Prof. Dr. Bekir Sami SAZAK

Dr. Öğr. Ü. H. Hilal EZERCAN KAYIR