Kongre, sempozyum gibi etkinlikler, birimdeki
akademik personelin ulusal ve uluslararası temsilcilikleri, toplantılara katılımları,
yürütülen araştırma projeleri vb.