Updated Date: 15 April 2020

Stajlar Hakkında

Yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle örgün eğitim tamamen durdurulmuş durumdadır.


Yapılmakta olan veya yapılması planlanan stajlarla ilgili olarak Fakülte yönetiminin hakim görüşü bu süreçte staj işlemlerinin de durdurulması ve/veya ertelenmesi yönündedir. ElektrikElektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığının görüşleri de bu şekilde olup öğrencilere hem kişisel hem de toplumsal sağlık sıkıntılarına yol açmamak için yaşanmakta olan sıkıntılar sona erene kadar stajlarını ertelemeleri şiddetle önerilmektedir. Bununla birlikte; birçok aşaması yüz yüze iletişim şeklinde gerçekleştirilen staj sürecinin yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için karşılaşılan problemlere ilişkin mevcut uygulama ve bu süreçte uygulanmak üzere önerilen çözüm aşağıda verilmektedir.


1. Staj Başvuru Aşaması

Mevcut Uygulama:

Öğrencinin PBS üzerinde doldurmuş olduğu Staj Başvuru Formu staj yapılacak firma tarafından imzalanarak öğrenci tarafından bizzat Bölüm Staj Koordinatörlüğüne teslim edilmektedir.
Önerilen Uygulama:

Staj sonunda staj defteri ile birlikte ıslak imzalı olarak elden veya kargo ile teslim edilmek kaydıyla staj yapılacak firma tarafından imzalanmış olan Staj Başvuru Formu taratılarak Bölüm Staj Koordinatörlüğüne mail yolu ile ulaştırılmalıdır. Islak imzalı form teslim edilmediği takdirde staj geçersiz sayılacaktır.

2. 2020 Yaz Stajı Başvuruları

Mevcut Uygulama:

Yaz döneminde yapılacak stajlara ilişkin staj başvuruları Bölüm Staj Koordinatörlüğünce alınan karar doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim yılı bahar dönemi sonuna kadar yapılabilmektedir.
Önerilen Uygulama:

2020 Yaz Stajı başvuruları için bu sınırlama kaldırılmıştır.

3. Online Eğitim Esnasında Staj Yapma

Mevcut Uygulama:

 Öğrencilerin dönem içerisinde staj yapma izni mezuniyet durumunda olmaları ve hafta içi en az 3 iş günü ders programlarının boş olması durumunda verilmektedir.

Önerilen Uygulama:

Uygulama mevcut haliyle devam edecektir. Belirtilen durumlar haricinde online ders sürecinde staj yapılamaz.

4. Staj Raporu ve Staj Değerlendirme Formunun Teslimi

Mevcut Uygulama:

Yapılan staja ilişkin öğrenci tarafından hazırlanan staj raporu ve kapalı zarf içerisinde bulunan staj değerlendirme formu bizzat öğrenci tarafından bölüm sekreterliğine teslim edilmektedir.
Önerilen Uygulama:

Staj sonunda staj raporunun teslimi iki aşamada tamamlanacaktır:

 •  I. aşamada öğrenci yazımı bitirilmiş, işyerindeki yetkililerce imzalanmış ve kaşelenmiş staj
  raporunu taratarak Bölüm Staj Koordinatörlüğüne mail yolu ile gönderecektir.
 • II. aşamada ise staj raporu ve kapalı zarf içerisindeki staj değerlendirme formu kargo ile
  Bölüm Staj Koordinatörlüğüne gönderilecektir. Öğrenci teslimat adresi için ilgili staj
  komisyon üyesi ile görüşerek kargo sürecini teyit edecektir. Kargo aşamasındaki
  (evrakların staj koordinatörlüğü tarafından teslim alınmasına kadar) tüm sorumluluk
  öğrenciye aittir.

Yapılan stajın değerlendirmesi tüm bu aşamalar tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecektir.

5. Staj Sonrası Değerlendirme

Mevcut Uygulama:

Öğrenci stajı ile ilgili olarak Bölüm Staj Koordinatörlüğü tarafından mülakata alınmakta ve stajın değerlendirmesi bu mülakat sonucuna göre yapılmaktadır.
Önerilen Uygulama:

Staj mülakatları belirlenecek online video konferans sistemi üzerinden online online olarak Bölüm Staj Koordinatörlüğünce gerçekleştirilecektir.