Updated Date: 19 June 2020

Önemli - Staj Hakkında Bilgilendirme!

Yaşanmakta olan Covid-19 salgını nedeniyle çevrimiçi eğitime geçilen bu süreçte temel staj ve
meslek stajı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
1. Online Staj
Bölüm yönetimi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda online stajların Elektrik-Elektronik
mühendisliği bünyesinde yapılması gereken staj niteliği gereği uygun olmadığına karar
verilmiştir. Online olarak yapılan stajlar KABUL EDİLMEYECEKTİR.
2. Ödev Stajlar
Bölüm yönetimi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda ödev şeklinde yapılacak stajların
Elektrik-Elektronik mühendisliği bünyesinde yapılması gereken staj niteliği gereği uygun
olmadığına karar verilmiştir. Staj başvurusunu ÖDEV şeklinde YAPMAYINIZ, kabul
EDİLMEYECEKTİR.
3. Online Eğitim Esnasında Staj Yapma
Fakülte ve Bölüm staj yönergeleri gereği, öğrencilerin dönem içerisinde staj yapma izni
mezuniyet durumunda olmaları ve hafta içi en az 3 iş günü ders programlarının boş olması
durumunda verilmektedir. Eğitimin online olarak devam etmesi halinde de uygulama mevcut
haliyle devam edecektir. Belirtilen durumlar haricinde online ders sürecinde staj YAPILAMAZ.
4. Staj Başvuru Süreci
Fakülte Staj Koordinatörlüğü staj başvurularının staj başlama tarihinden en az 1 hafta önce
yapılması gerektiğini duyurmuştur. Staj başvurusu, staj başlama tarihinden en az 1 hafta önce
yapılmadığı takdirde staj başvurusu REDDEDİLECEKTİR.
* Staj başvuru aşamasında ve staj tamamlandıktan sonra yapılması gereken işlemlerle
ilgili olarak bölüm web sayfasında bulunan 15 Nisan 2020 tarihli staj duyurusunu
MUTLAKA OKUYUNUZ…