Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Dr.Öğr.Üyesi Nurcan KUTLU

Müdür Yardımcısı

Tel: (258) 212 65 39-1122

Fax:  (258) 211 80 65/1233

nkutlu@pau.edu.tr