Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Kalite Hedefleri

 

Misyonu

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın beklentilerini teknolojik ve mesleki gelişmelerle destekleyerek, sürekli iyileştirerek kaliteli eğitim vermektir. Çalışanlarımızın, öğrencilerimizin katılımı ve ekip ruhu bilinciyle, görev ve sorumluluklarımızı kalite yönetim sistemi şartlarına ve yasal mevzuatlara eksiksiz uyarak yerine getirmek temel görevlerimizdendir.

 

Vizyonu

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak, alanında uzman, kazandığı mesleki bilgi ve beceriyi yaşamla bütünleştirebilen, Atatürk İlke ve İnkılâplarını özümsemiş bireyler yetiştirme sorumluluğu çerçevesinde, eğitim programlarını hayata geçirmek ve sürekli iyileştirmek, aranılan, saygın bir Meslek Yüksekokulu olmak hedefimizdir.

 

 Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, alanında uzman, öğrendiği bilgiyi yaşamla bütünleştirebilen, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, teknolojiye hakim bireyler yetiştirme sorumluluğu ile eğitim programlarını hayata geçirmeyi görev edinmiştir.