A-PERSONEL İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Akademik-İdari Personel Göreve Başlama İşlemleri İş Akış Süreci
 2. Aylıksız İzin İşlemleri İş Akış Süreci
 3. Doktor Öğretim Üyesi Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 4. Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci
 5. Emeklilik-İşten Ayrılma İşlemleri İş Akış Süreci
 6. Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 7. Müdür Yardımcısı-Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 8. Öğretim Görevlisi Atama İşlemleri İş Akış Süreci
 9. Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatma İşlemleri İş Akış Süreci
 10. Yıllık İzin İşlemleri İş Akış Süreci

B-ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Ders Görevlendirme İşlemleri İş Akış Süreci
 2. Ders Muafiyet İşlemleri İş Akış Süreci
 3. Ders Programı Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci
 4. Diploma Teslim İşlemleri İş Akış Süreci
 5. Geçici Mezuniyet Belgesi Verme İşlemleri İş Akış Süreci
 6. Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Süreci
 7. Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Süreci
 8. Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci
 9. Mazeret Sınavı İşlemleri İş Akış Süreci
 10. Mazeretli Kayıt Yenileme İşlemleri İş Akış Süreci
 11. Mezuniyet İşlemleri İş Akış Süreci
 12. Öğrenci Belgesi-Transkript Verme İşlemleri İş Akış Süreci
 13. Öğrenci Burs İşlemleri İş Akış Süreci
 14. Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri İş Akış Süreci
 15. Sınav Programı Hazırlama İşlemleri İş Akış Süreci
 16. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri İş Akış Süreci
 17. Staj İşlemleri İş Akış Süreci
 18. Üç Ders Sınavı İşlemleri İş Akış Süreci
 19. Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Süreci
 20. Yeni Kayıt İşlemleri İş Akış Süreci

C-TAHAKKUK İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Döner Sermaye (İş Yapma) İşlemleri İş Akış Süreci
 2. Döner Sermaye (Satın Alma) İşlemleri İş Akış Süreci
 3. Satın Alma İşlemleri İş Akış Süreci
 4. Staj-İşyeri Eğitimi Sigorta İşlemleri İş Akış Süreci

D-YAZI İŞLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Birim Evrak İşlemleri İş Akış Süreci
 2. Kurum İçi-Dışı Gelen Evrak İşlemleri İş Akış Süreci
 3. Yazı İşleri İş Akış Süreci
 4. Yüksekokul Kurulu-Yönetim Kurulu Toplantıları İş Akış Süreci
 5. Yüksekokul Yönetim Kuruluna Üye Seçimi İş Akış Süreci

E-TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 1. Taşınır Çıkış (Demirbaş) İşlemleri İş Akış Süreci
 2. Taşınır Çıkış (Sarf Malzeme) İşlemleri İş Akış Süreci
 3. Taşınır Giriş (Devir) İşlemleri İş Akış Süreci
 4. Taşınır Giriş (Satın Alma) İşlemleri İş Akış Süreci
 5. Taşınır Mal (Hurdaya Ayırma) İşlemleri İş Akış Süreci