*Değerli öğrencilerimiz aşağıdaki linkten tören fotoğraflarını indirebilirsiniz. 

https://postapauedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/basin3_posta_pau_edu_tr/EqYDarICWrdAsxO4cRo3e3oBEEbROK0f2z4b6Kakc5kzLA?e=zs6l8d