Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

ÖDEMELER
        Katkı payının 30 gün üzerinden hesap edilmesi, işe başlama, işten ayrılma ve rapor alınması durumunda çalışılan gün üzerinden katkı payı ödenmesi. (2547 Sayılı kanunun 39.maddesine göre görevlendirilen, Öğretim Elemanlarına görevlendirildikleri dönemde döner sermaye gelirlerinden pay ödenmeyecektir. Ancak, söz konusu maddenin birinci fıkrasına göre yurt içinde ve yurt dışına kongre, konferans, seminer ve bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleriyle ilgili diğer bilimsel toplantılara katılanlara, araştırma ve inceleme gezileri yapanlara, araştırma ve incelemenin gerektirdiği yerde bulunanlara her ne suretle olursa bir takvim yılı içinde 1 ayı geçmemek üzere yönetim kurulunca belirlenecek süreler için döner sermaye payı ödenebilecektir.)

Duyurular Tümünü Gör