Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Başkan Vekili: Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ