Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Mehmet URHAN
Öğr. Gör.

Program:Fizyoterapi

Tel:(258) 296-4276
E-mail: mehmet_urhan@pau.edu.tr