Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Şeyme BATMAZ
Öğr. Gör.
 

Program:İlk ve Acil Yardım

Tel:(258) 296-4402
E-mail: sbatmaz@pau.edu.tr