Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


Adnan KÖKSAL

Öğr. Gör.

bbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı

Program:Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik(13/b-4 Tıp Fakültesi asli görevi uhdesinde)

Tel:(258) 296-4394
E-mail: akoksal@pau.edu.tr