Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

KOMİSYONLAR

BİRİM BURS KOMİSYONU

( Görev Süresi 3 Yıl ) 

Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNGÖR

Başkan

Öğr. Gör. Necla TARPICI

Üye

Öğr. Gör.Tuğçe YEŞİLYAPRAK

Üye

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Pınar İLİ

Başkan

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Üye

Öğr. Gör. Deniz KOÇYİĞİT

Üye

YO. Sek. Şükran YILMAZKARA

Üye

AKADEMİK TEŞVİK ÖN İNCELEME KOMİSYONU

( Görev Süresi 2 Yıl )

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Başkan

Öğr. Gör. Hande GÜNGÖR

Üye

Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL

Üye

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr.Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Öğr. Gör. Müge İÇELLİ

Başkan

Üye

Öğr. Gör. Mehmet URHAN

Üye

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Doç. Dr. Pınar İLİ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ

Üye

Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN

Üye

ATIK KOMİSYONU

Yüksekokul Komisyonu

YO. Sek. Şükran YILMAZKARA

Üye

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Doç. Dr. Pınar İLİ

Başkan

Öğr. Gör. Hilal PARLAK SERT

Üye

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Başkan

Öğr. Gör. Mehmet URHAN

Üye

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Başkan

Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL

Üye

EĞİTİM KOMİSYONU

 

Doç. Dr. Pınar İLİ

Tıbbi Hizm. ve Tek. Bl. Başkanı

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ              

Çocuk Bak. ve Gençlik Hizm. Bl. Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Terapi ve Reh. Bl. Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ Sağlık Bakım Hizm . Bl. Başkanı

MEZUNİYET TÖREN KOMİSYONU

Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL

Başkan

Öğr. Gör. Necla TARPICI

Üye

Öğr. Gör. Mehmet Halil ÖZTÜRK

Üye

Öğr. Gör. Tuğçe YEŞİLYAPRAK

Üye

Öğr. Gör. Bedia SÜNDÜZ KILIÇ

Üye

Öğr. Gör. Hilal Büşra TOKGÖZ

Öğr. Gör. Hatice GENCER ALSANCAK

Üye

Üye

MEZUNİYET KOMİSYONU

( Görev süresi 2 yıl )

 

Doç. Dr. Pınar İLİ

Başkan

 Tıbbi Hizmetler ve Tek. Bölümü

Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN

Üye

 

Öğr. Gör. Hatice GENCER ALSANCAK

Üye

 

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Başkan

 Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü  Öğr. Gör. Sümeyye CİLDAN UYSAL Üye
   Öğr. Gör. Müge İÇELLİ Üye
   Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ Başkan
 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizm. Bölümü  Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNGÖR Üye
 

Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL

Üye

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

( Görev Süresi 1 Yıl )

Öğr. Gör. Deniz KOÇYİĞİT

Başkan

Öğr. Gör. Necla TARPICI

Üye

Öğr. Gör. Hilal PARLAK SERT

Üye

Öğr. Gör.Müge İÇELLİ

Üye

Öğr. Gör.Tuğçe YEŞİLYAPRAK

Üye

 

 

 

 

AF, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

(Görev Süresi 1 Yıl )

Doç. Dr. Pınar İLİ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ

Üye

Öğr. Gör. Asiye KARÇKAY

Öğr. Gör. Mehmet URHAN

Öğr. Gör. Mehmet Halil ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNGÖR

Öğr. Gör. Tuğçe YEŞİLYAPRAK

Öğr. Gör. Taha Yusuf KEBAPCI

Öğr. Gör. Adnan KÖKSAL

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

SATIN ALMA, DEĞER TESPİT VE MUAYENE KABUL KOMİSYONU

( Görev Süresi 2 Yıl )

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ

Başkan

Öğr. Gör.Şeyme BATMAZ

Yedek Başkan

Öğr. Gör. Asiye KARÇKAY

Üye

Öğr. Gör. Hilal PARLAK SERT

Yedek Üye

Mehpare EKİCİ

Üye

Erol MEŞE

Yedek Üye

DEMİRBAŞ SAYIM VE TERKİN KOMİSYONU

( Görev Süresi 2 Yıl )

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ

Başkan

Öğr. Gör. Şeyme BATMAZ

Yedek Başkan

Öğr. Gör. Asiye KARÇKAY

Üye

Öğr. Gör. Hilal PARLAK SERT

Yedek Üye

Mehpare EKİCİ

Üye

Erol Meşe

Yedek Üye

DERS PROGRAMI OLUŞTURMA KOMİSYONU

(Görev Süresi 2 Yıl )

Öğr. Gör. Müge İÇELLİ

Başkan

Öğr. Gör. Deniz KOÇYİĞİT

Üye

Öğr. Gör. Tuğçe YEŞİLYAPRAK

Öğr. Gör. Sümeyye CİLDAN UYSAL

Öğr. Gör. Ömer Faruk KARACA

Üye

Üye

Üye

SINAV PROGRAMI VE GÖZETMENLİK BELİRLEME KOMİSYONU

( Görev Süresi 2 Yıl )

Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNGÖR

Başkan

Öğr. Gör. Tuğçe YEŞİLYAPRAK

Üye

Öğr. Gör. Mehmet URHAN

Öğr. Gör. Mehmet Halil ÖZTÜRK

Öğr. Gör. Hilal Büşra TOKGÖZ

Öğr. Gör. Hatice GENCER ALSANCAK

Üye

Üye

Üye

Üye

ORYANTASYON VE ÜNİVERSİTE TANITIM KOMİSYONU

( Görev Süresi 2 Yıl )

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Başkan

Öğr. Gör. Ömer Faruk KARACA

Üye

Öğr. Gör. Bedia Sündüz KILIÇ

Üye

Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL

Öğr. Gör. Taha Yusuf KEBAPCI

Üye

Üye

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Doç. Dr. Pınar İLİ

İşveren

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL 

İş Güvenliği Uzm.

Doç. Dr. Hakan ALKAN ( İş Yeri Hekimi)

Doç. Dr. Pınar İLİ ( Kurul Üyesi)

Öğr. Gör. Asiye KARÇKAY ( Çalışan Temsilcisi)

İş Yeri Hekimi

Kurul Üyesi

Çalışan Temsilcisi

YO. Sek. Şükran YILMAZKARA 

Yüksekokul Sekreteri

AKTS KOORDİNATÖRLERİ ( Program Başkanları)

Doç. Dr. Pınar İLİ Yüksekokul Koordinatörü             
Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ

Tıbbi Lab. Tek. Prog. Koordinatörü

Öğr. Gör. Taha Yusuf KEBAPCI

Tıbbi Görüntüleme Tek. Koordinatörü

Öğr. Gör. Müge İÇELLİ

Fizyoterapi Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Hande GÜNGÖR

Çocuk Gelişimi Programı Koordinatörü

 Öğr. Gör. Mehmet Halil ÖZTÜRK

İlk ve Acil Yardım Program Koordinatörü

 Öğr. Gör. Adnan KÖKSAL

Tıbbi Dok. ve Sek. Prog. Koordinatörü

 Öğr. Gör. Asiye KARÇKAY

Diyaliz Program Koordinatörü

Öğr. Gör. Hilal PARLAK SERT

Anestezi Program Koordinatörü

 

FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Öğr. Gör. Bedia Sündüz KILIÇ                                         Koordinatör

Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL                                 Koordinatör Yard.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLERİ

( Görev Süresi 3 Yıl )

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. Sümeyye CİLDAN UYSAL 

Birim Koord. Yard.

Öğr. Gör. Hilal Büşra TOKGÖZ

Tıbbi Hizm. ve Tek. Bl. Koordinatörü

Öğr. Gör. Mehmet URHAN

Öğr. Gör. Dilek ULUDAĞ KODAL

Terapi ve Reh. Bl. Koord.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizm. Bl. Koord.

 

MÜFREDAT KOMİSYONU

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Doç. Dr. Pınar İLİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

 

YEMEK BURS KOMİSYONU

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Doç. Dr. Pınar İLİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

 

BİRİM KALİTE KOMİTESİ

Doç. Dr.Özlem KÖRÜKÇÜ                                Koordinatör

Öğr. Gör. Deniz KOÇYİĞİT                               Md. Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ                             YK Üyesi

Öğr. Gör.Ömer Faruk KARACA                         Akademik Temsilci

Şükran YILMAZKARA                                        

Zeliha KILBIYIK

 

Öğrenci Temsilcisi

 

YÜKSEKOKUL RADYASYON GÜVENLİĞİ ÖĞRENCİ TAKİP KOMİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Öğr. Gör. Bedia SÜNDÜZ KILIÇ

.

Y. O. Sek. Şükran YILMAZKARA