Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Güncellenme Tarihi: 09 Nisan 2020

DİPLOMA, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ, ÖĞRENCİ BELGESİ

Coronavirüs salgını nedeniyle devletimiz tarafından uygulanan sosyal izolasyon gereği bir takım iş ve işlemler internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda gerek öğrenci belgesine gerekse diplomaya veya geçici mezuniyet belgesine ihtiyaç duyan öğrencilerimiz e-devlet üzerinden geçici mezuniyet belgelerinin çıktılarını alarak kullanabilir.