Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Duyurular

Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 16 Nisan 2021

2020-2021 Eğitim öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitiminin Yürütme Şekli 16.04.2021

2020-2021 Eğitim öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitiminin Yürütme Şekli 16.04.2021 tarihli Yüksekokul Kurul Kararınca Aşağıdaki Şekilde Belirlenmiştir.

 

a)- 25/02/2021 tarih ve 2-1 sayılı Yüksekokul Kurulunda Yüksekokulumuz Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümlerinde 01 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime karar verilmişti. Belirtilen Bölüm Başkanlıklarından gelen yüz yüze eğitimin sonlandırılıp uzaktan eğitime geçilmesi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi sonucunda; pandemi sürecinin gerilememesi, bilakis vaka sayılarında görülen artış, öğrencilerimizin ile akademik ve idari personelimizin aşılamalarının yapılmamış olması nedeniyle Yüksekokulumuz tüm bölüm ve programlarının derslerinin 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına,

b)- 19/02/2021 tarihli Üniversite Senato Kararına istinaden ders devam takip sürecinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

1-Fizyoterapi, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarında 2. sınıflarda okutulacak olan uygulamalı ve yarı uygulamalı derslerin devam durumlarının, 18 Nisan 2021 tarihine kadar Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilgi Sistemi’nde ilgili dersin ders devam koşullarında belirtildiği şekilde uygulanmasına, 19 Nisan 2021 tarihinden itibaren ise devam durumlarına dersi veren öğretim elemanı tarafından karar verilmesine,

2-Fizyoterapi, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarında 2. sınıflarda okutulacak olan uygulama ve yarı uygulama dersleri yüz yüze eğitim sürecinde Covid-19 teşhisi koyulan ya da karantina altına alınan öğrencilerin, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla, bu süreçte 18 Nisan 2021 tarihine kadar devamlı olarak kabul edilmesine,

3-Fizyoterapi, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarında 2. sınıflarda uzaktan eğitim ile gerçekleştirilecek teorik derslerin senkron ya da asenkron olarak takip edilmesi ve ders materyallerinin indirilmesi durumunda öğrencilerin 19 Nisan 2021 tarihine kadar devam koşullarını yerine getirmiş olarak kabul edilmesine, bu tarihten itibaren devam durumlarına dersi veren öğretim elemanı tarafından karar verilmesine,

4-Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarında 2. sınıf öğrencilerinden, devlet ya da üniversite hastanelerinin eğitim gördükleri program ile ilgili birimlerinde çalışan öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri durumunda, uygulamalı derslerinde devam zorunluluğunun aranmamasına,

5-Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programlarında 1. sınıflarda okutulacak olan derslerin tümünde devam durumlarına dersi veren öğretim elemanı tarafından karar verilmesine,

 

durumun öğrencilere iletilmek üzere bölüm başkanlıklarına bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.