BÖLÜM ADI : DIŞ TİCARET

PROGRAM : DIŞ TİCARET

PROGRAMIN AMACI : Dış Ticaret Bölümünün amacı sektörün ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak, dış ticaret sektörünün özelliklerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak bu hizmet sektörüne ara eleman yetiştirmektir. Dış Ticaret Programında mezun olacak öğrencilerin Kamu ve Özel Sektörün İthalat-İhracat departmanlarında, bankaların dış ticaret ve kambiyo programlarında iş olanakları vardır. Ayrıca sektörde kendi olanakları ile e-ticaret yaparak iş imkanı yaratabilirler

PROGRAMIN TAVAN VE TABAN PUANLARI ( 2021-2022 YILI ) :

Taban Puan:    TYT    197,79738

Tavan Puan :   TYT     249,83338

PROGRAM İLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER:

Öğretim Elemanı Sayısı : 3

https://www.pau.edu.tr/disticarethonaz/tr/sayfa/akademik-personel-93

Öğrenci Sayısı : 137 Öğrenci ( 1. Ve 2. Sınıf toplam )

https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/ogrenci-sayilari

Mezun Sayıları :  Normal Öğretim  640 öğrenci , 2. Öğretim  528 öğrenci mezun olmuştur.

Mezun rakamları 2000-2021 yılları arasında mezun olan öğrencileri kapsamaktadır.

PROGRAM İÇERİĞİ :

https://ebs.pusula.pau.edu.tr/BilgiGoster/BolumBilgi.aspx?lng=1&dzy=1&br=330&bl=7867

Uygulama :

Okulumuz Dış Ticaret Programımızda dersler teori ve uygulamalı olarak yapılmakta olup, uygulamalar  genelde 3+1 İşbaşı

Eğitimi kapsamında okulumuz tarafından kabul görmüş ve onaylanmış işyerlerinde yapılmaktadır.

 

Staj :

Okulumuzda uygulanmakta olan 3+1 İşbaşı Eğitimi Uygulaması kapsamında öğrencilerimiz 3. Veya 4. Dönemlerde okul tarafında onaylanmış ve kabul görmüş firmalarda bir dönem boyunca uygulama ( staj ) yapmakta , okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dönüştürmekte ve uygulama sonunda iş sahibi olma imkanına erişmektedirler.

 

PROGRAM İLE İLGİLİ TEKNİK OLANAKLAR :

Okulumuzda sınıflarda teorik olarak verilen derslerin uygulaması İşbaşı eğitimi yaptığı süre zarfında işyerlerinde yapılmaktadır.

 

MEZUNLARIN ALACAĞI UNVAN :

Okulumuzdan önlisans diploması ile mezun olan Dış ticaret programı öğrencileri, yapmış oldukları işyeri eğitimi uygulaması nedeniyle  konulara hakim olarak mezun olmaktadırlar. Dış Ticaret alanında önlisans derecesi alırlar.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI :

Dış ticaret programı öğrencilerinin 3. Veya 4. Dönem yapacakları işyeri eğitimi uygulaması ile gerek kendi buldukları gerekse okul tarafından kabul görüp onaylanmış olan işyerlerinde staj sonrası iş sahibi olabilmektedirler.

Kamu ve Özel Sektörün İthalat-İhracat departmanlarında; Bankacılık ve benzeri Finans Kurumlarının kambiyo ve dış ticarete dair departmanlarında; Deniz-Hava-Kara-Demiryolu kuruluşlarının dış ticarete dair departmanlarında; Gümrük ve sair Müşavirliklerin dış ticarete dair departmanlarında; Dış Ticaret ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarında görev alabilecekleri gibi Dış ticarete ve bağlı diğer hususlara dair edindikleri bilgilerle, daha yetkin ve daha donanımlı olarak, doğrudan, iç-dış ve e-ticaret yoluyla iş imkanı yaratabilme imkanına kavuşabilecek girişimciler olabileceklerdir

 

 

PROGRAMIN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ :

Dış Ticaret Programında eğitim veren öğretim görevlilerinin hem özel sektör hem de kamu sektörü iş tecrübeleri olması nedeniyle öğrencilerimize güncel ve dinamik bilgileri sunmakta ve bunu yapılan teknik geziler ve uygulamalarla pekiştirmektedirler. Ayrıca yüksekokulumuz ve programımızın dış ticaret alanında hizmet veren firmalarda işbaşı eğitimi uygulaması yaparak kendilerini gösterme imkanı bulmakta ve mezun olmadan bile iş teklifi alabilmektedirler.

 

 

 

 

 

Menü