Menü

 

1- Kurumsal Yapı

Organizasyon Şeması                    Misyon, Vizyon, Değerler                    Konsültasyon İstem Formu                 Kurum içi Konsültasyon İstem Formu

 İmplant Planlama Formu             Kurumsal İletişim Stratejileri Prosedürü

-Görev Tanımları

Klinik Destek Elemanı Görev Tanımı                       Temizlik Personeli Görev Tanımı                   Radyoloji Teknisyeni Görev Tanımı                  Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

Bilgi İşlem Görevlisi Görev Tanımı                            Klinik Sekreteri Görev Tanımı                        Eğitim Hemşiresi Görev Tanımı                         Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Görev Tanımı

2- Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sisteminin Yapısı                               Özdeğerlendirme Planı                                  Özdeğerlendirme Formu 

-Komiteler Görev Tanımı

Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı                       Enfeksiyon Kontrol Komitesi Görev Tanımı                                        Sağlıkta Kalite Standartları,Eğitim Komitesi Görev Tanımı

Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımı                Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Görev Tanımı                         Tesis Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

İlaç Yönetimi Ekibi Görev Tanımı                             Radyasyon Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

-Toplantı Tutanağı

-Mesai Dışı Klinik Kullanım İzin Formu

-Saatlik İzin Formu

-Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu

-Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü

-Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Formu

 

3- Doküman Yönetimi

Panolara ve Camlara Asılan Dokümanlara Yönelik Düzenleme Talimatı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

-Doküman Hazırlama Prosedürü

-Güncel Doküman Listesi ve Revizyon Takip Formu

4- Risk Yönetimi

5- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

-Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu

-Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu

-Kesici Delici Alet Yaralanmalarından Korunma ve İzleme Talimatı

-İstenmeyen Olay Bildirim Formu

6- Acil Durum ve Afet Yönetimi

-Acil Durum Eylem Planı

-Acil Müdahale İlaç ve Malzeme Listesi Kontrol Formu 

-Mavi Kod Olay Bildirim Formu

-Mavi Kod Aylık İstatistik Formu

-Mavi Kod Uygulama Talimatı

-Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

-Beyaz Kod Uygulama Talimatı

-Pembe Kod Olay Bildirim Formu

-Pembe Kod Uygulama Talimatı

-Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

-Kırmızı Kod Uygulama Talimatı

7- Eğitim Yönetimi

-Eğitim Bildirim Formu

-Eğitim Katılım Formu

-Eğitim Planı

8- Sosyal Sorumluluk

 

 

1- Enfeksiyonların Önlenmesi

-İzolasyon Önlemleri Prosedürü                 

-Genel Temizlik Talimatı               

-Aspiratör ve Suction Temizlik Takip Formu

-El Hijyeni Gözlem Formu

-El Hijyeni Talimatı

-Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı

-Dezenfektan Takip Formu

2- Sterilizasyon Hizmetleri

-Lumenli Aletlerin Yıkama Paketleme ve Sterilizasyon Süreçleri Prosedürü

-DAC Cihazı Çalıştırma ve Bakım Talimatı

-Buharlı Sterilizatör Yükleme Formu

-Merkezi Sterilizasyon Takip Formu

-Başlık Yağlama ve Poşetleme Takip Formu

-Aspiratör ve Suction Temizlik Takip Formu

3- İlaç Yönetimi

-Isı Nem Takip Formu

-İlaç ve Sarf Malzemeler Kontrol Formu

-İlaç Yönetimi Prosedürü

-Akılcı Antibiyotik Kullanımı Antibiyotik Profilaksi Prosedürü

-İlaç- Tıbbi Sarf Malzeme İmha Formu

-İlaç ve Malzeme İade Formu

4- Hasta Bakımı

5- Radyasyon Güvenliği

-Kurşun Önlük Kontrol Formu

-Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi A.D. Tomografi İstem Formu

-Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çekim Protokolü Talimatı

-Ultrasonografi Çekim Protokolü Talimatı

-Panoramik Radyografi Çekim Protokolü Talimatı

-Periapikal Radyografi Çekim Protokolü Talimatı

-Bitewing Radyografi Çekim Protokolü Talimatı

6- Protez Laboratuvarı Hizmetleri

-Protez Laboratuvarı Prosedürü

-Protez Teslim ve Hasta Bilgilendirme Talimatı

-Protez Teslim Raporu Formu

-Protez Laboratuvarı Ölçü Kabul Red Talimatı 

7- Ameliyathane

-Lokal Ameliyathane ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakım Süreçleri İşleyiş Prosedürü

-Cerrahi Masa Hazırlama Talimatı

-Patoloji İstem Formu

 

 

1- Göstergelerin izlenmesi

2- Kalite göstergeleri