Menü

HASTA KABUL BİRİMLERİNDE VE VEZNELERDE KANUNEN İSTENEN EVRAK LİSTESİ VE İŞLEYİŞ ŞEMASI

SGK mensupları: TC Kimlik Numarası ve Nüfus Cüzdanı
Yeşil kart: Nüfus cüzdanları ve ADSM den sevk kağıdı
Mahkumlar: Cezaevi sevk evrakı
Adli vakalar: Savcılık ve emniyet evrakları
Yabancı Uyruklu ve Mülteciler: UNHCR isimli kimlik belgesi Yabancı uyruklulardan, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından alınan belge veya pasaport
Özel sigorta / SGK güvencesi olmayanlar: Fakültemiz veznesine yapacakları ödemeye istinaden verilecek ücret makbuzu

Yukarıda belirtilen evraklarla hasta kabul birimine müracaat eden hastaları görevliler tarafından evrakları kontrol edilir.

Daha sonra sıra numarası verilerek Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Kliniğine yönlendirilir. İlgili hekim tarafından muayenesi tamamlanan hastalar gerekli kliniklere yönlendirilerek tedavilerine devam edebilirler.